Se indlæg

Nyeste viden fra EU

En af de opgaver NordDanmarks EU-Kontor varetager i Bruxelles er at holde norddanske aktører opdateret på ny viden fra EU. I 2023 er der udarbejdet 24 notater, der sætter fokus på mulighederne i de forskellige EU-programmer, samt ny lovgivning på udvalgte områder, så norddanske aktører kan få et hurtigt overblik og viden om nye regler. Et notat tager i et …

Se indlæg

Varetagelse af norddanske interesser i EU

I løbet af 2023 har NordDanmarks EU-Kontor arbejdet mere intensivt med interessevaretagelsen mellem Danmark og Bruxelles end tidligere. I Bruxelles har det især været med fokus på dialog med embedsfolk og det politiske i Bruxelles og i NordDanmark har det været i form af en højere grad af information om udvalgte emner fra EU. NordDanmarks EU-Kontor har bl.a. været involveret …

Se indlæg

Vejen til international vækst og innovation

NordDanmarks EU-Kontor varetager den danske koordination af Enterprise Europe Network, som er verdens største erhvervssupportnetværk for små og mellemstore virksomheder med internationale ambitioner. Mere end 40 lande er medlem af netværket, der er etableret af Europa-Kommissionen i 2008, og flere end 450 partnerorganisationer står klar til at hjælpe. Enterprise Europe Network hjælper små og mellemstore virksomheder, klynger, netværksorganisationer, samt videns …

Se indlæg

Akkrediteringer giver inspiration fra udlandet

I løbet af 2023 har NordDanmarks EU-Kontor i regi af EU-programmet Erasmus+ understøttet en række nordjyske aktører, heriblandt Aalborg Idrætsgymnastik og Hjørring Gymnasium i at søge midler, som de kan bruge til bl.a. at sende elever og trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til det daglige arbejde. Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, unge …

Se indlæg

Partner i EU-projekter

NordDanmarks EU-Kontor er partner i en række EU-projekter, der skal understøtte udvikling og vækst i nordjyske virksomheder og organisationer. I 2023 kom der to nye projekter til porteføljen, PPI4Cities og AllonI3. Projekterne sætter fokus på henholdsvis innovative offentlige udbud og højnelse af innovationsniveauet og investeringsparathed i små og mellemstore virksomheder via opbygning af samarbejder, projekter og alliancer imellem europæiske lande. …

Se indlæg

Sternula fandt projektpartner i Sydkorea

Med hjælp fra NordDanmarks EU-Kontor er Sternula blevet projektpartner i Eurostars-projektet MACORSAT, hvor de i samarbejde med en sydkoreansk partner og den danske virksomhed Dacoma skal udvikle løsninger til at få data så effektivt som muligt fra skib til land og omvendt via AIS 2.0-teknologi.  I MACORSAT projektet (Maritime Communication Using Data Reduction, Satellites, AIS2.0 and Terrestrial Systems) udvikles en …

Se indlæg

Årsberetning 2023

NordDanmarks EU-Kontor leverede i 2023 resultater, der gav værditilvækst og positiv udvikling til Norddanmark. Dyk ned i vores årsberetning for 2023 og læs bl.a. om: Sternula fandt projektpartner i Sydkorea EU-projekterne PPI4cities og AllonI3 Akkrediteringer giver inspiration fra udlandet  – cases med Aalborg Idrætsgymnastik og Hjørring Gymnasium Vejen til international vækst og innovation  – cases med Pacific North og Consufé …

Se indlæg

Nordic Innovation Fair 2024

Registreringen til dette års Nordic Innovation Fair er åben! Eventet løber af stablen d. 24. september 2024 og finder igen i år sted i Industriens Hus i København. Målgruppen er investorer, industri, universiteter, inkubatorer og andre aktører som gerne vil have indsigt i den nyeste udvikling inden for naturvidenskab fra de nordiske forskningsinstitutioner. Udover indslag, pitching sessioner og udstillinger er …

Se indlæg

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik startede i 1981 i en lille gymnastikhal og er i dag Aalborgs største idrætsforening. Foreningen har bl.a. tre spor, hvor man kan dyrke redskabsgymnastik på elite-, øvet eller begynderniveau. Med hjælp fra NordDanmarks EU-Kontor i regi af Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at …

Se indlæg

IKAT: Finansiel støtte til SMV’er inden for kyst- og maritim turisme

GUIDE TIL IKAT TOURISM 2ND CALL FOR SME’S IN EUROPE Den 15. marts lancerede IKAT-konsortiet “2nd call for SME’s in Europe – financial support for services”, der giver finansiel støtte til SMV’er inden for kyst- og maritim turisme for at støtte deres innovative aktiviteter og vækst. Formålet med denne finansieringspulje er at fremme flere job og mere vækst inden for …