Se indlæg

Udvikling af nye innovative og digitale oplevelser til børnehavebørn

Det danske teater, Limfjordsteatret, som har afdelinger på Mors og i Thy, har indgået et projektsamarbejde med det italienske teater Kyber Teatro, hvor de sammen skal udarbejde nye digitale oplevelsesrum for børnehavebørn. Samarbejdet er kommet i stand med hjælp fra Enterprise Europe Network, som NordDanmarks EU-kontor er partner i, og midler fra EU-programmet Erasmus+. Limfjordsteatret producerer to-fem forestillinger om året …

Se indlæg

Godt nyt fra klimatopmødet

Da klimatopmødet COP27 fandt sted tidligere på måneden, overtog byer og regioner det politiske lederskab ved klimaforhandlingerne. Desuden bød COP27 på en ny strategi til at støtte den grønne omstilling uden for EU.  LOKALE OG REGIONALE MYNDIGHEDER HAR VOKSENDE ROLLE  Det nye politiske lederskab samles under Local Governments and Municipal Authorities valgkredsen til FN, da de nationale regeringer fejler i …

Se indlæg

For 100 mio. kr. naturgenopretning til gavn for marin natur, miljø og klima

Limfjordsrådet står i spidsen for et stort EU projekt, hvor kyster, strandenge og lavvandede fjordområder skal gendannes. Limfjorden, Mariager Fjord og Nærå Strand på Nordfyn danner rammerne for projektet COASTal Life, der skal skabe bedre forhold for naturen og klimaet. PRESSEMEDDELELSE Natur, miljø og klima hænger sammen og det gør løsninger på biodiversitets – og klimakriserne også. ”Det er nødvendigt …

Se indlæg

Behandlingsrådet med i fælles-europæisk netværk med hjælp fra NordDanmarks EU-kontor

I samarbejde med chefkonsulent Morten Brandt-Pedersen fra Norddanmarks EU-kontor er Behandlingsrådet kommet i kontakt med den europæiske netværksorganisation EUnetHTA21. Behandlingsrådet engagerer sig direkte i det europæiske samarbejde med at anbefale sundhedsteknologier til sundhedsvæsnet. I den europæiske netværksorganisation EUnetHTA21 bliver der samarbejdet om guidelines, metodeudvikling og implementering af den nye europæiske Health Technology Assesment (HTA) forordning. Her har Behandlingsrådets direktør Malene Møller Nielsen takket …

Se indlæg

International matchmaking med fokus på havplast

Matchmaking med fokus på genanvendelse og reducering af havplast Lige nu er der mulighed for at tilmelde sig et matchmaking arrangement inden for den voksende havplast-branche. Havplast er et stadig større problem for miljøet og livet i verdenshavene. Derfor er det vigtigt, at relevante stakeholders samarbejder omkring den stigende udfordring med havplast. Ocean Plastic Forum og Enterprise Europe Network Danmark …

Se indlæg

Erasmus+ Project Development Workshop

Erasmus+ Project Development Workshop er et partnerskabsinitiativ, der kobler elever og studerende hele Europa sammen under den grønne fane. Igennem partnerskaberne kan elever og studerende udvikle grønne, digitale og interkulturelle kompetencer med ligesindede i hele Europa.

Se indlæg

Kommuner kan få EU-hjælp til at arbejde med verdensmålene

Mange kommuner går glip af EU-midler, der kan bruges til for eksempel arbejdet med FN’s Verdensmål. Borgmester i Rebild Kommune og næstformand i NordDanmarks EU-kontor fortæller om mulighederne i denne kronik, som er blevet bragt i Nordjyske Stiftstidende den 14. maj.