Se indlæg

Erasmus+: Civilsamfundssamarbejde inden for uddannelsesområdet

Samarbejde med civilsamfundsorganisationer inden for uddannelse og erhvervsuddannelse er nødvendigt for at øge bevidstheden om det europæiske uddannelsesområde og den eksterne dimension af EU’s uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker blandt Europas borgere. Formålet med denne indkaldelse er at yde strukturel støtte, benævnt driftstilskud, til europæiske NGO’er og EU-netværk, der er aktive inden for uddannelse og erhvervsuddannelse. De generelle formål med denne indkaldelse …

Se indlæg

Erasmus+: Civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet

De generelle formål med denne indkaldelse er at: Øge bevidstheden om europæiske politiske dagsordener for unge, især EU Ungdomsstrategi 2019-2027 inklusive de europæiske ungdomsmål. Øge interessenternes engagement og samarbejde med offentlige myndigheder med henblik på gennemførelsen af ​​politikker og reformer på ungdomsområdet, især til implementering af politikker på områder, der er relevante for unge og landespecifikke anbefalinger udstedt inden for …

Se indlæg

CERV: Kapacitetsopbygning og bevidstgørelse om EU’s charter om grundlæggende rettigheder

Denne indkaldelse giver mulighed for at beskytte, fremme og øge bevidstheden om rettigheder ved at yde økonomisk støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på lokale, regionale, nationale og transnationalt niveau i at fremme og dyrke grundlæggende rettigheder, og dermed også styrkelse af beskyttelsen og fremme af Unionens værdier og respekten for ’rule of law’ og bidrage til opbygningen af en …

Se indlæg

CERV: Engagement og deltagelse

Projekter under denne mulighed skal samle folk fra forskellige lande i aktiviteter, der er direkte knyttet til EU-politikker, for at give mulighed for direkte deltagelse i politikudformningen proces. På den måde kan I være med til at skabe forudsætninger for en stærkere bottom-up tilgang og en mere inklusiv politisk beslutningsproces og fremme borgerligt og demokratisk engagement. Aktiviteter skal være uafhængige af …

Se indlæg

Thy er i EU-finale som bæredygtigt turistområde

I EU har man fået øjnene op for Thisted Kommune som turistområde med fokus på bæredygtighed. EU har udvalgt egnen som en af tre, der skal konkurrere om at blive årets bæredygtige turistdestination. Med æren følger en god portion markedsføring, og det kan få endnu flere til at besøge Cold Hawaii og Nationalpark Thy.  For det er selvfølgelig ikke mindst …

Se indlæg

NORDIC INNOVATION FAIR

Den 20.-21. september blev der for første gang afholdt Nordic Innovation Fair i Industriens Hus i København. Det store event var arrangeret af bl.a. de danske regioner og universiteter, med Enterprise Europe Network Danmark (EEN) som medarrangører sammen med Dansk Industri og Tech Tours. NDEU er koordinator for EEN i Danmark og sendte derfor et stærkt team afsted for at …

Se indlæg

EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES

Den 11.-14. oktober afholder Kommissionen og EU’s regionsudvalg ‘European Week of Regions and Cities’ med næsten 300 events og workshops. Formålet er at bringe regioner og byer i hele Europa sammen til kommunikation, netværk og vidensdeling. European Week of Regions and Cities vil være det største årlige Bruxelles-baserede event med fokus på samhørighedspolitik. Dog er arrangementet udelukkende online, så der …

Se indlæg

Eurostars er åben for ansøgninger!

Eurostars er en fundingmulighed for innovative SMV’er, der vil skabe projekter i samarbejde med partnere, eksempelvis større virksomheder, universiteter, forskningsorganisationer mfl. Programmet er målrettet projekter med internationale R&D-samarbejder (Research and Development) og innovations-samarbejder. Som noget nyt er det ikke længere et krav, at man som SMV har erfaring med R&D – det er nok at man er innovativ og ambitiøs. …

Se indlæg

Digital Health Europe Summit – 28. – 30. september

DigitalHealthEurope (DHE), som et EU-finansieret projekt, ophører i september. For at markere dette inviteres alle interesserede deltagere til at deltage i et digitalt topmøde med inspirerende og fremadrettede diskussioner og debatter om realtime og bæredygtig transformation. Du vil lære om twinningeksempler, The European Health Data Space og mange andre emner. Topmødet foregår over tre dage den 28., 29. og 30. …

Se indlæg

‘Small-scale partnerships’ på uddannelses- og ungdomsområdet

Small-Scale har til formål at give mindre aktører og enkeltpersoner, som er svære at nå inden for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, adgang til programmet. Med lavere tilskudsbeløb til organisationer, kortere varighed og enklere administrative krav i forhold til samarbejdspartnerskaberne søger denne aktion at nå ud til græsrodsorganisationer, mindre erfarne organisationer og førstegangsdeltagere i Erasmus+-programmet Enhver deltagende organisation, der …