IKAT: Finansiel støtte til SMV’er inden for kyst- og maritim turisme

Image

GUIDE TIL IKAT TOURISM 2ND CALL FOR SME’S IN EUROPE

Den 15. marts lancerede IKAT-konsortiet "2nd call for SME’s in Europe – financial support for services", der giver finansiel støtte til SMV'er inden for kyst- og maritim turisme for at støtte deres innovative aktiviteter og vækst. Formålet med denne finansieringspulje er at fremme flere job og mere vækst inden for kyst- og maritim turisme.

FUNDINGAKTIVITETER OG FUNDINGNIVEAU
Man kan søge funding til rådgivning inden for 1 af følgende 6 områder, hvor valget af område også påvirker fundingniveauet:

 1. Forretningsmodel: Udvikling af forretningsmodel. (3.000 € eller cirka 22.000 kr.)
 2. Acceleration: For eksempel optimering af forretningsstrategi-er, teknologisk rådgivning og finansiel rådgivning. (8.000 € eller cirka 60.000 kr.)
 3. Åben innovation: Kombinering af intern viden med ekstern ekspertise. – For eksempel mentoring til at udvikle pilotprojek-ter i samarbejde med større virksomheder. (10.000 € eller cirka 75.000 kr.)
 4. Erfaring med digital, bæredygtig og inkluderende tek-nologi: For eksempel overgang til grønne og digitale forret-ningsmodeller, udfordringer relateret til CSR mv. (6.000 € eller cirka 45.000 kr.)
 5. Fundingmuligheder: For eksempel forberedelse af SMV’ers præsentation til investeringsrunde. (4.200 € eller cirka 31.000 kr.)
 6. Internationalisering: For eksempel deltagelse i events, B2B møder mv. (6.000 € eller cirka 45.000 kr.)

Udover valg af en af de overstående services kan man også søge finansiering til træning:

 1. Træning (inklusiv mentoring og seminarer for services 1 til 6): Skræddersyede træningstilbud til de udvalgte virk-somheder. (5.080 € eller cirka 38.000 kr.)

SMV'er fra Danmark skal selv vælge deres serviceudbyder. IKAT-konsortiet vil validere, at den valgte serviceudbyder er kompetent ved at undersøge udbydernes hjemmesider og eventuelt anmode om beviser.

HVEM KAN SØGE
SMV'er inden for turismeøkosystemet kan ansøge, hvis de opererer inden for en af følgende sektorer:

 • Havne og marinaer
 • Services til fritids- og sportsbåde
 • Produktion og salg samt køb af fritids- og sportsfartøjer.
 • Charter- og maritime udflugter
 • Kystturisme og vandsportsaktiviteter
 • Services til kyst- og vandsportsaktiviteter
 • Bæredygtige løsninger og services til kyst- og maritim turisme
 • Services til kyst- og maritim turisme

Se bilag 3 i ansøgningsguiden (s. 22-23), hvis der er tvivl om, organisationen ligger under nogen af de ovenstående sektorer.

VIGTIGE DATOER
15-05-2024: Ansøgningsfrist

15-06-2024 – 31-10-2024: Tjenester skal fuldføres indenfor tidsrammen.

RELEVANTE LINKS
Hjemmeside for IKAT project

Klik her for at komme til Ansøgningsguiden

NYTTIGE KONTAKTINFORMATIONER
Kontakt NordDanmarks EU-kontor for at høre nærmere:

Turisme:
Senior projektleder, Aija Konisevska Azadi, aka@ndeu.dk, 5010 3852

Maritim:
International Virksomhedskonsulent, Michael Rafn, mra@ndeu.dk, 5045 6900

Download teksten som PDF her

AIJA KONISEVSKA AZADI
SENIOR PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk