COASTOUR – Få tilskud til bæredygtige turismeaktiviteter

Image

I regi af EU-projektet COASTOUR, er der nu officielt åbnet for puljen, hvor turismevirksomheder kan søge tilskud til bæredygtige aktiviteter.

Formålet i COASTOUR projektet (COASTOUR – Sustainable and Resilient Transformation of the Rural Coastal Tourism Industry) er at skubbe på en bæredygtig og modstandsdygtig omstilling af turismebranchen i kyst- og naturområder og projektet er medfinansieret af Europa Kommissionen.

Hvem kan søge:
Små og mellemstore turismevirksomheder med bæredygtighedsambitioner.

For at kunne søge tilskud via puljen skal virksomhedsaktiviteterne være inden for én af turisme branchekoderne – se oversigten på hjemmesiden her

I projektet er der afsat midler til, at 16 danske turismevirksomheder kan få støtte til deres grønne og digitale løsninger. I praksis foregår det ved, at virksomhederne ansøger om en ”bæredygtighedsvoucher” på op til 9000 EUR per virksomhed.

Midlerne uddeles igennem to runder og i første runde uddeles midler til op til 12 virksomheder. Ansøgninger fra virksomheder i udkantsområder, ved kysten og op til 50 km fra kystlinjen vil blive prioriteret.

Hvilke aktiviteter:
Pengene kan bruges til at dække virksomheders omkostninger i forbindelse med: ansøgning til EU’s eco-label/EMAS certificeringer, forundersøgelser, fremstilling af prototyper, pilot tests, demonstrationer, IT-systemer, eksterne konsulenter, deltagelse i kurser inden for en bred række af emner inden for grøn og digital omstilling, samt rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i turisme events og meget mere.

Partnerne i projektet er NordDanmarks EU-Kontor og Dansk Kyst og Naturturisme i Aabybro, samt partnere fra Portugal, Slovenien, Litauen og Italien.

Læs mere om kriterierne for at søge puljen og find linket til ansøgningsformularen her

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger til puljen i runde et er d. 12. marts 2024. Datoen for runde to offentliggøres senere via hjemmesiden.

Se en video fra webinaret d. 16. januar 2023 omkring puljen her

Yderligere information, kontakt:
Senior projektleder Aija Konisevska Azadi, NordDanmarks EU-Kontor
T: 5010 3852
 E: aka@ndeu.dk

Programchef Alice Bank Danielsen, Dansk Kyst og Naturturisme
T: 2643 1411
E: abd@kystognaturturisme.dk

AIJA KONISEVSKA AZADI
SENIOR PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk