EIC-programmerne åbner nu

Image

SMV’ere med op til 250 medarbejdere (i særlige tilfælde også højere) kan søge. Også muligt at ansøge selvom virksomheden slet ikke er stiftet endnu, men I skal være et fantastisk team. Først indsendes en kort ansøgning og måske inviteres man til at lave en fuld ansøgning.

Hvilke muligheder giver EIC programmerne?
De yder finansiering til ambitiøse og risikofyldte projekter som skal flyttes 2-4 trin på TRL skalaen (technology readiness level). EU ønsker, at støtte innovative vækstmuligheder. Der er både en åben del og nogle specifikke udfordringer som man kan byde ind på.

Projekter op til 26,8 mill kr. hvoraf 70% gives som tilskud. Støtten kan komme som grant-only, grant-first, investment eller en kombination heraf. EIC fund er en nystiftet med EU-kapitalfond som foreløbig har 30 private kapitalfonde og investorer tilknyttet, som i nogle tilfælde vil investere i parallel.

Ansøgninger skal forberedes grundigt. Vi stiller op til en (gratis) dialog om hvordan finansiering af jeres ambitiøse planer kan sammensættes.

Se korte beskrivelse af programmerne her:
EIC Pathfinder
EIC Transition
EIC Accelerator

JENS CHRISTIAN WINTHER
KONSTITUERET DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk