zoom-indlæg: Vi kan få EU-tilskud til at blive dygtigere

Af Benjamin Holst, CEO, NordDanmarks EU-kontor

20 pct af industrivirksomhederne i Nordjylland må begrænse deres produktion, fordi de mangler arbejdskraft. Det fremgår af en analyse, som Dansk Arbejdsgiverforening har offentliggjort i november. 

Nordjylland er ikke ene om problemet. Men det er mere udtalt i vores region end i de øvrige regioner. Allerede i 2016 pegede Fremkom 3-rapporten på risikoen for, at mangel på arbejdskraft i Nordjylland kan bremse væksten i regionen. Rapporten, som kortlægger fremtidens kompetenceudfordringer i Nordjylland, gjorde det klart, at den tiltagende automatisering og digitalisering i virksomhederne har øget behovet for nye kompetencer hos arbejdskraften.

Industri 4.0 – eller den fjerde industrielle revolution, hvor robotterne er kommet online og megen omgang med maskiner i fremstillingsvirksomheder er flyttet fra tang til tast eller hånd til hoved – stiller nye krav til de medarbejdere, som skal betjene maskinerne. Det er der stigende opmærksomhed på hos såvel arbejdsmarkedets parter som hos uddannelsesinstitutioner og offentlige instanser.

Hvad der er knap så meget opmærksomhed på er, at man kan hente tilskud hos flere EU-puljer til foranstaltninger, der kan afhjælpe problemet. Senest har University College Nordjylland – gennem rådgivning fra NordDanmarks EU-kontor – fået EU-penge til to projekter. Det ene drejer sig om identificere, hvilke gaps, der er mellem de behov for kvalifikationer, der er på arbejdsmarkedet, og de kvalifikationer, som uddannelsesinstitutionen faktisk ”leverer” gennem de personer, de uddanner. Og dernæst pege på initiativer, der kan lukke disse gaps. Det andet projekt handler om at uddanne ansatte ude i virksomhederne. I dette projekt vil der være tale om at opkvalificere medarbejdere – fx til at håndtere robotter og andre automatiserede systemer, som kræver specialiserede kompetencer.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft og behovet for at opkvalificere den eksisterende arbejdskraft er et problem, Nordjylland deler med ikke bare det øvrige Danmark men også med resten af EU.  Og det er baggrunden for, at der er afsat en række puljer med fokus på at gøre noget ved problemet.

For hvad sker der, hvis virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft, de har brug for? I første omgang undlader de måske at investere i vækst. 2 ud af 3 danske virksomheder siger ifølge Den europæiske investeringsbank EIB, at mangel på arbejdskraft er en barriere for fremtidige investeringer.

Næste skridt kan måske være udflytning af virksomheden til områder, hvor det er muligt at hente den fornødne arbejdskraft. Og Nordjylland er sårbar i den sammenhæng. Når det gælder de højtuddannede ser vi allerede mange af vore unge bruge uddannelsestrampolinen: folkeskole, gymnasium, Aarhus eller København. For derefter at slå sig ned i det område, hvor de er uddannet. Vi har behov for at fastholde, tiltrække og løbende opkvalificere vores arbejdskraft for at bevare væksten i Nordjylland. EU kan bidrage hertil gennem en vifte af programmer.

Bragt i Nordjyske Tidende, 18. december 2018