EU-kontoret har hjulpet UCN med at få EU-midler til uddannelse

NordDanmarks EU-kontor har bistået UCN – University College Nordjylland – med at hente EU-midler til 2 projekter, der skal sikre et bedre match mellem arbejdstageres kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov.

Det første projekt handler om at identificere, hvilke gaps, der er mellem kvalifikationer og behov – og hvad UCN og de øvrige uddannelsesinstitutioner i projektet kan gøre for at lukke disse gaps. Projektet har hentet penge hos Erasmus+ programmet, og EU-kontoret har bistået UCN med sparring på selve projektideen, partnersøgning og kommentering på ansøgningen.

I forbindelse med partnersøgningen kom UCN i forbindelse med en spansk uddannelsesinstitution, som inviterede UCN med i et andet projekt. Dette projekt gør UCN i stand til at uddanne ansatte ude i virksomhederne. Dermed undgår virksomhederne at skulle undvære deres ansatte i længere perioder. Nordjyske Stiftstidende bragte den 14. november en artikel om dette projekt.

Begge projekter er startet op i 3. kvartal 2018.

Hvis du vil vide mere projekterne – eller hvordan NordDanmarks EU-kontor kan hjælpe jer med at afsøge mulighederne for at hente EU-midler til kvalificere fremtidens arbejdskraft – så kontakt Liselotte.