Ny opfindelse hjælper respiratorpatienter – og sygehusøkonomien

“Vi står med en banebrydende teknologi, men vi har behov for hjælp til at gennemføre de nødvendige undersøgelser af effekten. I den sammenhæng har vi haft stor glæde af NordDanmarks EU-kontor, som gennem rådgivning og feed back har hjulpet os frem til at få godkendt en ansøgning om 2,3 mio Euro til et Fase 2 cost-benefit projekt”, fortæller Jørgen Hansen, CEO hos Mermaid Care.

Mermaid Care har udviklet BEACON Caresystem, som kan måle, hvornår der er behov for at ændre i indstillingen af en respirator.

Respiratorbehandling foregår oftest på intensivafdelinger. For de dårligste patienter kan det være meget svært at vende tilbage til normal vejrtrækning, fordi evnen til at trække vejret ordentligt reduceres, når man ligger i respirator. Respiratoren skal indstilles til den enkelte patient og patientens lungefunktion. Mange faktorer spiller ind, og indstillingen skal løbende vurderes og justeres flere gange i døgnet, for at patienten får den optimale hjælp. Indstillingen foretages typisk af en speciallæge – og her har vi en flaskehals.

I Mermaid Care’s løsning indgår en computer, som monteres på respiratoren og overvåger patienten. Computeren vurderer patientens tilstand konstant, og på baggrund heraf kommer systemet løbende med anbefalinger til respiratorindstillingen. Tilpasninger kan gennemføres af de sygeplejersker, som konstant er på afdelingen.

Markant reduktion af indlæggelsestid

Ved at tilpasse respirationen mere dynamisk til den enkelte patient kan man optimere behandlingen af patienten og bane vejen for hurtigere overførsel af patienten til andre hospitalsafsnit.

“Vi vurderer, at løsningen i gennemsnit vil kunne reducere en patients indlæggelsestid på intensiv-afdelingen med 25-30%. Det betyder, at patienten er hurtigere om at komme sig – og da intensivafdelinger i gennemsnit lægger beslag på 20% af et hospitals budget, så vil der også være meget store summer at spare”, fortæller Jørgen Hansen.

Midler fra EU

BEACON Caresystem har været udviklet i tæt samarbejde med RCare gruppen, ledet af Professor Stephen Rees på Aalborg Universitet, og tidligere tests udført på Herning sygehus og hospitaler i Europa, har vist, at systemets anbefalinger kan forbedre patientens tilstand.

Nu skal systemet afprøves i store kliniske forsøg i Europa med henblik på at dokumentere, i hvilken udstrækning, systemet forkorter indlæggelsestiden på intensivafdelinger. Til det formål har Mermaid Care modtaget midler fra EU’s virksomhedsprogram SMV-instrumentet (små og mellemstore virksomheder).

Løsningen er i demonstration på sygehuset i Herning. BEACON Caresystem ventes at være klar til markedsføring og klinisk ibrugtagning efter SMV- projektperioden.