Frederikshavn Boligforening henter 12 mio kroner til energiundersøgelse

Kan man som boligforening få EU-støtte til renovering af boliger? Svaret er ja, og det har Frederikshavn Boligforening netop fået glæde af. Foreningen har modtaget tilsagn om 12 mio kroner, som skal anvendes til en forundersøgelse af, hvordan størstedelen af foreningens 3.500 boliger kan gøres mere energieffektive. Målet er at spare omkring 30% i de 2.000 boliger, som omfattes af projektet.

Det er EU-programmet ELENA, som har bevilget tilskuddet. ELENA står for European Local Energy Assistance og er en tilskudsordning til teknisk assistance og rådgivning på projekter, der har til formål at implementere energieffektive løsninger. I tilknytning hertil bliver det muligt for Frederikshavn Boligforening at låne penge i den Europæiske Investeringsbank EIB til selve renoveringen.

Det er nyt, at boligforeninger kan få støtte fra ELENA, og det var NordDanmarks EU-kontor, der gjorde Frederikshavn Boligforening opmærksom på muligheden for at søge om midler. Efterfølgende har EU-kontoret hjulpet boligforeningen med at skrive ansøgningen og været rådgiver i forhold til dialogen med investeringsbanken.

“Hvis ikke NordDanmarks EU-kontor havde hjulpet os, så havde vi smidt tøjlerne for længe siden”, siger Kim Madsen, direktør for Frederikshavn Boligforening, med et glimt i øjet. “For en boligforening med fokus på at skabe gode rammer om beboernes boligsituation kan det være vanskeligt også at have blik for, hvad man har brug for at vide i EU for at yde støtte til for eksempel energirenovering, og her har EU-kontoret været en helt nødvendig rådgiver for os”, siger Kim Madsen.   

Frederikshavn Boligforening er den første private boligforening i EU, som har hentet støtte fra ELENA.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at søge om midler i ELENA-programmet, så kontakt Liselotte Jensen på lje@ndeu.dk.