WEBINAR: EU-midler på kræftområdet

Arbejder du med kræftforskning, -behandling eller -forebyggelse? Så lyt med, når vi stiller skarpt på planer, programmer og penge i EU til at knække cancer i Europa, og hvad initiativerne betyder for Danmark. Webinaret afholdes den 14. december, kl. 10-11:20.

I 2020 blev 2,7 millioner mennesker i EU diagnosticeret med kræft, og 1,3 millioner mennesker mistede livet pga. kræft. Antallet af kræfttilfælde forventes at stige med 24 % frem mod 2035, hvis ikke udviklingen vendes. Sker det ikke vil kræft blive den hyppigste dødsårsag i Europa.

Derfor har EU i 2021 søsat en kræfthandlingsplan og en kræftforskningsmission samt øremærket midler til cancerforebyggelse og behandling under EU's nye sundhedsprogram (EU4Health) og EU's program for digital omstilling (Digital Europe programmet).

Webinaret vil give dig en indføring i EU’s nye kræfthandlingsplan og en introduktion til EU’s Cancer Mission samt de forsknings-og innovationsopslag, som du vil kunne søge under dette initiativ. Opslagene offentliggøres til december.

Webinaret vil endvidere præsentere EU4Health og Digital Europe programmet samt stille skarpt på, hvordan disse programmer skal bidrage til indsatsen mod cancer gennem støtte til e-infrastrukturer og midler til konkrete sundhedsprojekter, som aktører i Danmark kan søge.

Som afrunding på webinaret giver Kræftens Bekæmpelses forskningschef et bud på, hvad EU’s initiativer på kræftområdet kunne få af betydning for dansk kræftforskning og forebyggelsen og behandlingen af kræft i Danmark i årene fremover.

Webinaret henvender sig til

Forskere, virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder mfl. som har interesse for samarbejde om forskning og innovation og/eller udrulning og implementering af tiltag indenfor kræftforebyggelse og behandling.

Tid og sted

Den 14, december kl. 10-11:20

Sprog

Dansk

Arrangør

Webinaret er arrangeret af NordDanmarks EU-kontor sammen med de andre regionale EU-kontorer og i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Program

10.00 Velkomst (EU – kontorerne fælles velkomst/ DaCoB velkomst)

10.05 Cancer planen (Sundhedsstyrelsen/ Cecilie Iuul)

10.15 Cancer missionen (Uddannelses- og Forskningsstyrelsen/ Kim Kryger)

10.30 EU4Health (Sundhedsministeriet)

10.45 Digital Europe (Erhvervsstyrelsen/ Frederik Weiergang Larsen)

11:00 Afrunding (Kræftens Bekæmpelse/ Mef Christina Nilbert)

11.15 Opsamling og tak for i dag

Tilmelding

Det er gratis at deltage men nødvendigt at tilmelde sig.

Du finder programmet og tilmeldingslink her: TILMELDING TIL WEBINAR | EU-midler på kræftområdet (office.com)

MORTEN BRANDT-PEDERSEN
CHEFKONSULENT

 /mortenbrandtpedersen
 +32 470 82 21 41
 mbp@ndeu.dk