Guide til Gender Equality Plan

Image

Europa-kommissionen er dedikeret til ligestillingsdagsordenen og derfor har de vedtaget, at det fra den 1.januar 2022 bliver et krav for offentlige myndigheder at have en Gender Equality Plan (GEP), hvis man ønsker at deltage i et Horizon Europe projekt. Formålet med dette tiltag er at forbedre det europæiske forskningsmiljø, rykke på ligestillingsagendaen og skabe ligestillede og inkluderende arbejdsmiljøer, hvor alle talenter får lige muligheder.

Hos Norddanmarks EU-kontor er vi meget opmærksomme på denne dagsorden og vi er derfor gået sammen med de andre regionale EU-kontorer, om at udarbejde en guide til hvordan offentlige institutioner får udformet deres GEP, så vi sikrer at alle er klædt bedst muligt på.

Hvem skal have en GEP?

Fra d. 1. januar 2022, skal alle offentlige og semi-offentlige, selvstændige juridiske enheder have en ligestillingsplan for at kunne deltage i et Horizon Europe projekt. Det gælder altså eksempelvis kommuner, styrelser og uddannelsesinstitutioner.

Hvad omfatter en GEP?

GEP’en udgøres af et offentligt tilgængeligt dokument, som er underskrevet af organisationens øverste ledelse. Planen skal basere sig på kønsopdelte data fx lønstatistik og kønsfordeling på ledelsesniveauer. I planen skal organisationen forpligtige sig til at afsætte dedikerede ressourcer til at arbejde med målsætninger, implementering og monitorering. Samtidig skal planen understøttes af træning i fremme af lighed mellem kønnene.

Vil du høre mere?

Den 6. december kl. 10-11 afholder vi sammen med de andre EU-kontorer Q&A-session, hvor du kan få svar på dine spørgsmål omkring GEP’en.

Du kan tilmelde dig Q&A-sessionen her.

Hvis du har brug for vejledning til at udarbejde en Gender Equality Plan, kan du læse vores guide nedenfor. Du er også meget velkommen til at kontakte vores EU-konsulent, Cecilie Lindstrøm, på +32 470 58 49 15 eller cli@ndeu.dk for at høre mere.

Guide til Ligestillingsplan

CECILIE LINDSTRØM
EU-KONSULENT

 /cecilielindstrøm
 +45 2628 7790
 cli@ndeu.dk