Erasmus+ programguiden er ude nu!

Image

Den længe ventede programguide til Erasmus+ er endelig udkommet, og der er gode nyheder: EU har nemlig øget budgettet med hele 3,9 milliarder!

Programguiden er vigtig for at forstå de muligheder der ligger i Erasmus+ programmet. Den viser hvilke aktiviteter, der kan få støtte af programmet, og samtidig indeholder den en oversigt over næste års ansøgningsfrister.

Programguiden indeholder bl.a. oplysninger om de mange muligheder for at søge midler, der ligger under nøgleaktionerne, herunder:

Nøgleaktion 1: Enkeltpersoners læringsmobilitet
  • Ansøgningsfrist d. 23. februar 2022
  • Her kan organisationer, der er aktive på uddannelses- og ungdomsområdet få tilskud til projekter, der fremmer forskellige former for mobilitetsprojekter. Det kan både være til elever såvel som undervisere, der skal sendes i udveksling, træning, job-shadowing o. lign. i andre medlemslande.
Nøgleaktion 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner
  • Ansøgningsfrist d. 23. marts 2022
  • Her er der fokus på samarbejde og partnerskab mellem organisationer på tværs af medlemslande. Formålet er at udveksle og udvikle innovative praksisser inden for uddannelse, sport og ungdomstilbud.

Guiden henvender sig primært til dem, der ønsker at være deltagende organisationer, dvs. organisationer som tilrettelægger aktiviteter, der modtager tilskud fra programmet eller enkeltpersoner der ønsker at være deltagere - fx studerende, lærlinge, praktikanter, frivillige, undervisere, kursusledere, etc.

Kontakt EU-konsulent Jacob Munch Jensen på e-mail jmj@ndeu.dk eller +32 479 96 09 68 for flere oplysninger.