Info-arrangement om Creative Europe

Image

Den 18. november afholdte NordDanmarks EU-kontor et spændende arrangement om det nye Creative Europe-program!

Det var en spændende dag, hvor deltagerne hørte om de forskellige muligheder programmet tilbyder til både kultur og medieområdet, samt hvilke fokusområder der i fremtiden vil ligge i programmet. Samtidig fik de en masse viden om ansøgningsprocessen, med gode eksempler på projekter der har søgt om funding fra programmet

Til arrangementet blev der bl.a. talt om innovative teknologier, strategier og værktøjer til at forbedre vilkårene for kultur og kreativitet, og støttemuligheder for bl.a. biografer, spiludviklere, fillmproducenter, VR, AR og AI-virksomheder og partnerskaber indenfor den journalistiske branche.

Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Region Nordjylland, Slots- og Kulturstyrelsen og Det Danske Filminstitut.

Fra NDEU’s side vil vi gerne sige tusind tak for et godt og lærerigt arrangement til både deltagere og medarrangører!

Om Creative Europe

Creative Europe er EU's program på kultur- og medieområdet, og der er gode muligheder for at søge midler både på tværs af den kulturelle og kreative sektor og i den audiovisuelle sektor. Programmet gør det muligt for aktører på kulturområdet at arbejde i hele Europa, nå ud til nye publikumsgrupper og udvikle de færdigheder, der er nødvendige i en digital tidsalder. Derudover bidrager det til at sikre og fremme Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Du kan læse mere om Creative Europe-programmet her eller kontakte Aija Konisevska Azadi på +45 5010 3852 eller aka@ndeu.dk.

AIJA KONISEVSKA AZADI
PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk