Støtte til udvikling af rumteknologi

Image

Danish Space Technology Call 2024 - IPTF and GSTP

I 2024 har Uddannelses – og Forskningsministeriet afsat op til 5.950.000 € til at støtte danske virksomheders og forskningsinstitutioners rumrelaterede projekter.

I 2024 vil støtten komme fra European Space Agency's General Support Technology Programme (GSTP) og gennem Industrial Policy Task Force (IPTF), der bl.a. har til formål at styrke den danske rumindustris konkurrenceevne. Midlerne udmøntes af Uddannelses – og Forskningsstyrelsen via det danske medlemskab af European Space Agency, ESA.

Hvad kan jeg søge midler til?
Midlerne er målrettet alle danske virksomheder og forskningsinstitutioner, som vil udvikle produkter og teknologi til brug ifm. rummissioner, dvs. satellitter og satellitteknologi, jord- eller rumbaseret testudstyr og instrumenter samt anden rumrelateret teknologi.

Kategori 1 - IPTF er dedikeret til industri-/institutionsdrevne innovationsprojekter samt projekter, der bygger på succesfuldt gennemførte ESA-aktiviteter på TRL 3-6. Projekter, der udvikler teknologi med henblik på anvendelse inden for alle ESA's programområder (Earth Observation, Science, Exploration, Navigation, Telecommunication, Space Transportation and Space Safety) er velkomne. Til kategori 1-projekter er der afsat op til 4,35 millioner euro.

Kategori 2 - GSTP er dedikeret til industridrevne co-funded innovationsaktiviteter på TRL 3-8, der muliggør udvikling af teknologier og produkter til konkurrencedygtighed og bæredygtighed på markedet. Projekter inden for følgende områder Earth Observation, Science, Exploration, Navigation, Space Transportation and Space Safety er velkomne. Til projekter i kategori 2 er der afsat op til 1,6 millioner euro.

Hvem kan søge?
For at ansøge om støtte i 2024, skal ansøgere opfylde følgende krav til støtteberettigelse:

  • Den ansøgende virksomhed eller institution skal være registreret i Danmark
  • Den ansøgende del af aktiviteten skal finde sted i Danmark
  • Ansøgeren skal opfylde ESA's krav

Hvordan ansøger jeg?
Ansøgningsprocessen for et IPTF-projekt: Udfyld din ansøgning via ansøgningsskabelonen senest d. 20. maj 2024. Ansøgningen bør ikke fylde mere end 2-3 sider.

Ansøgningsprocessen for et GSTP- projekt: Udfyld din ansøgning via ansøgningsskabelonen senest d. 20. maj 2024.

Læs mere om det efterfølgende forløb i ”Application Guide”.

Yderligere information:
Kontakt International projektkonsulent Marisol S. Jensen via mje@ndeu.dk eller via tlf. 6188 0060 hurtigst muligt, hvis du er interesseret i at høre mere.

Læs mere om begge kald og find skabeloner til kaldene i ”Application Guide” her

Link til Uddannelses og Forskningsministeriet

MARISOL S. JENSEN
INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

 /marisolsjensen
 +45 6188 0060
 mje@ndeu.dk