Spændende fundingmuligheder til den digitale omstilling!

Image

Anden runde af indkaldelser under programmet for det digitale Europa er blevet lanceret! Indkaldelserne er åbne for virksomheder, organisationer og offentlige forvaltninger.

Disse indkaldelser medfører investeringer på over 249 millioner euro på flere områder: datarum, europæisk blockchain-infrastruktur, uddannelseskurser for avancerede digitale færdigheder, digitale løsninger til bedre statslige tjenester, projekter, der piloterer brugen af kunstig intelligens (AI) til at bekæmpe kriminalitet, og AI-testfaciliteter. Sidstnævnte vil teste AI til fremstilling af mad, sundhed og smarte samfund. Desuden vil en investering på 43 mio. EUR i tilskud støtte cybersikkerhed i sundhedssektoren og indsættelsen af et netværk af centre, der skal hjælpe regionale aktører med at implementere relevant EU-lovgivning om cybersikkerhed. Læs mere om de specifikke indkaldelser her.

Deadline for indkaldelserne er den 17. maj 2022.

Hvad er Digital Europe

Det primære formål med programmet er at skulle opbygge den Europæiske digitale kapacitet på baggrund af den digitale strategi for Unionen. Derfor understøtter programmet også den Europæiske konkurrenceevne på digitale løsninger og sikrer teknologisk suverænitet. Målet er at lokale organisationer skal være med til at sikrer at Europa bliver global frontløber på det digitale område.

Funding

Der kan opnås tilskud på op til 50%. Under særlige indkaldelser for SMV’er kan der opnås tilskud på op til 75%.

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk