Supply Chain Resilience platformen

Image

Europa står overfor en række økonomiske, klimamæssige og sociale udfordringer og især krisen i Ukraine påvirker virksomheder voldsomt pga. udfordringer med forsyningskæder.

Derfor lancerer Enterprise Europe Network (EEN) nu en digital platform til at støtte virksomheder der har problemer med deres forsyningskæde – fx problemer med at få varer hjem eller fuldføre allerede modtagne ordrer. På EEN’s netop åbnede IT-platform, kan virksomheder erstatte eller finde nye leverandører og afsætningskanaler. Man kan også finde virksomheder, der ønsker at lægge ordrer eller virksomheder til samproduktion af ordrer, hvis man ikke selv har al materiale tilgængeligt.

Primære mål
  • Udsende tilbud på råmaterialer, dele, komponenter og/eller færdige goder og tjenester.
  • Promovere forespørgsler fra europæiske virksomheder for at bevare deres forsyningskæder.
  • Matche internationale udbydere med købere af goder og tjenester.
  • Etablere tværnationale kontakter mellem virksomheder, industrier, støtteorganisationer, akademikere, vigtige stakeholders og centrale beslutningstagere.
Hvorfor tilmelde dig platformen?

Ved at tilmelde dig platformen får du mulighed for at få forbindelser i internationale virksomheder, finde nye samarbejdspartnere og identificere potentielle udbydere eller købere. Samtidig får du mulighed for at fremvise dine mest succesfulde projekter, innovative produkter og nytænkende teknologier. Du får også mulighed for at give dit bidrag til diskussionen om løsninger og initiativer, der adresserer sårbarheder i internationale forsyningskæder.

Du kan tilmelde dig platformen og læse mere her. (Link) Du er også velkommen til at kontakte Peter Rødbro Hansen på +45 6188 0017 eller prh@ndeu.dk eller Michael Rafn på +45 5045 6900 eller mra@ndeu.dk for at høre mere.

PETER RØDBRO HANSEN
INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

 /peterroedbrohansen
 +45 6188 0017
 prh@ndeu.dk

MICHAEL RAFN
INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKONSULENT

 /michaelrafn
 +45 5045 6900
 mra@ndeu.dk