Søg tilskud til bæredygtige turismeaktiviteter – Nu er 2 runde åben!

Image

I regi af EU-projektet COASTOUR, er der nu officielt åbnet for 2. runde af puljen, hvor turismevirksomheder kan søge tilskud til bæredygtige aktiviteter.

Formålet i COASTOUR projektet (COASTOUR – Sustainable and Resilient Transformation of the Rural Coastal Tourism Industry) er at skubbe på en bæredygtig og modstandsdygtig omstilling af turismebranchen i kyst- og naturområder og projektet er medfinansieret af Europa Kommissionen.

Hvem kan søge:
Små og mellemstore turismevirksomheder med bæredygtighedsambitioner.

For at kunne søge tilskud via puljen skal virksomhedsaktiviteterne være inden for én af turisme branchekoderne – se oversigten på hjemmesiden her

I projektet er der afsat midler til, at mindst 16 danske turismevirksomheder kan få støtte til deres grønne og digitale løsninger. I praksis foregår det ved, at virksomhederne ansøger om en ”bæredygtighedsvoucher” på op til 9000 EUR per virksomhed.

Ansøgninger fra virksomheder i udkantsområder, ved kysten og op til 50 km fra kystlinjen vil blive prioriteret. Ansøgninger fra virksomheder i udkantsområder, ved kysten og op til 50 km fra kystlinjen vil blive prioriteret. Derudover er der særlig fokus på ansøgninger fra turismevirksomheder, der opererer inden for området omkring indlands vandtransport.

Hvilke aktiviteter:
Pengene kan bruges til at dække virksomheders omkostninger i forbindelse med: ansøgning til EU’s eco-label/EMAS certificeringer, forundersøgelser, fremstilling af prototyper, pilot tests, demonstrationer, IT-systemer, eksterne konsulenter, deltagelse i kurser inden for en bred række af emner inden for grøn og digital omstilling, samt rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i turisme events og meget mere.

Partnerne i projektet er NordDanmarks EU-Kontor og Dansk Kyst og Naturturisme i Aabybro, samt partnere fra Portugal, Slovenien, Litauen og Italien.

Læs mere om kriterierne for at søge puljen og find linket til ansøgningsformularen her

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger til puljen i runde et er d. 28. august 2024.

Få inspiration til, hvad midlerne kan bruges til:
Oh So Quiet
Sæby Svømmebad

Download flyer om COASTOUR midlerne her

Yderligere information, kontakt:
Senior projektleder Aija Konisevska Azadi, NordDanmarks EU-Kontor
T: 5010 3852
 E: aka@ndeu.dk

Programchef Alice Bank Danielsen, Dansk Kyst og Naturturisme
T: 2643 1411
E: abd@kystognaturturisme.dk

AIJA KONISEVSKA AZADI
SENIOR PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk