Nordjylland bliver EU-pioner på klimatilpasning

Image

Da nordjyske borgmestre og regionsdirektører var i Bruxelles i marts for at høre om EU’s tiltag inden for den grønne omstilling, stod det klart, at Nordjylland ønsker at gå foran med hensyn til klimabeskyttelse. Kort efter indsendtes via Business Region Nordjylland en tilkendegivelse til EU-kommissionen om, at Nordjylland ønsker at indgå i den Europæiske Klimatilpasnings-Mission. I denne uge bekræftede EU-kommissionen så, at Nordjylland er udvalgt til missionen som en af de første regioner i EU.

- Deltagelse i missionen giver Nordjylland mulighed for at søge midler til forskning og demonstration af innovative metoder til at beskytte os mod resultaterne af klimaforandringerne. Det kan være forebyggelse af oversvømmelser, beskyttelse af kyststrækninger og mange andre tiltag, fortæller Jens Christian Winther, direktør for NordDanmarks EU-kontor.

Klimatilpasnings-missionen er et tiltag, som skal skabe netværk og sikre udveksling af viden og erfaringer blandt regioner i EU-lande og ikke mindst føre til konkrete tiltag, der kan imødegå klimaforandringernes konsekvenser. I perioden 2021-23 er afsat 370 mio Euro til formålet.

Du kan læse mere om initiativet her.

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk