Nordjyder er foretagsomme – men kan vinde ved at tænke større

Image

Af Jens Christian Winther, CEO for NordDanmarks EU-kontor
Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 15. februar 2022.

Nordjyder er foretagsomme folk, som gerne vil ud over stepperne. Der skal helst ikke være langt fra ide til handling, og hvis man kan undgå at bruge tid på snak og papirarbejde, så er det at foretrække. En generalisering og forsimpling? Nuvel, men som nordjysk forretningsmand med et langt livs erfaring i at samarbejde med andre nordjyske forretningsfolk, så tror jeg ikke karakteristikken er ramt helt ved siden af.

Den nordjyske iderigdom og foretagsomhed skaber hvert år nye produkter, nye virksomheder og nye arbejdspladser. Mange af dem er baseret på en innovativ ide og har et potentiale, der er interessant for et stort og måske internationalt marked. Men potentialet realiseres ikke altid. Og jeg vil vove den påstand, at det nogle gange skyldes den nordjyske tilgang, hvor man ikke giver sig tid til – eller bruger de nødvendige ressourcer på – at tænke stort fra starten.

Det gælder f.eks. i forhold til at udnytte de muligheder, der ligger i at få støtte fra en af de mange EU-puljer. Her kan en virksomhed eller institution få et betydeligt økonomisk skub til at udvikle eller markedsmodne et produkt eller en service. Og dernæst får man etableret et samarbejde med partnere i andre lande, som kan åbne nye markeder og perspektiver for virksomhedens produkt eller service.

En række nordjyske virksomheder er allerede på sådan en rejse. Det gælder bl.a. Sky-Watch, PowerCon og Mermaid Care, som alle har fået et økonomisk skub i ryggen fra en EU-pulje til at udvikle eller markedsmodne et produkt, og som har vækstet i forlængelse heraf.

Som noget nyt er der nu også mulighed for, at man som teknologisk opstarts-virksomhed med et innovativt produkt kan få EU til direkte at investere i sin virksomhed. Tidligere skulle man levere en medfinansiering selv for at få tilskud, og det kan være en udfordring, hvis man er en nystartet virksomhed uden oparbejdet kapital. EU åbner nu op for, at man oveni det egentlige tilskud kan få en medfinansiering fra EU, der typisk ligger på 2,5 gange tilskuddet.

Forudsætningen for at få finansiering fra EU er dog, at man vil bruge tid på at beskrive sit projekt i en ansøgning - herunder dokumentere innovation og sandsynliggøre markedspotentialet. I nogle puljer skal man desuden finde partnere og danne et konsortium med dem. Men alt dette kan man få hjælp til. Eksempelvis hos NordDanmarks EU-kontor, som netop er sat i verden for at hjælpe virksomheder og institutioner med at bringe dem i spil i forhold til de mange puljer, der findes i EU-systemet.

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk