INDKALDELSER AF ANSØGNINGER – ERASMUS-AKKREDITERING (KA1)

Europa-Kommissionen tilbyder mulighed for at ansøge om Erasmus-akkreditering for organisationer inden for voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet. Akkrediterede Erasmus-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under det fremtidige Erasmus-program (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus-midler fremadrettet. Hvis en organisation indsender en ansøgning på vegne af flere (konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret.

Erasmus-akkreditering (KA1) inden for:
-      Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
-      Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
-      Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2021