INDKALDELSER AF ANSØGNINGER – SAMARBEJDE MELLEM ORGANISATIONER OG INSTITUTIONER (KA2)

Samarbejdsprojekter bidrager til at deltagende organisationer kan tilegne sig erfaring inden for internationalt samarbejde og kapacitetsopbygge. Projekterne kan være forskellige ift. størrelse og varighed og er opdelt i to typer partnerskaber: Cooperation Partnerships og Small-scale Partnerships.

  1. Cooperation Partnership er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling. Cooperation partnerships forventes at have positiv og blivende effekt på de deltagende parter, på uddannelsessystemerne og de personer, der er involveret i projekterne. Alle strategiske partnerskaber skal bidrage med europæisk merværdi og øget bæredygtighed af det samlede europæiske uddannelsesområde.
  2. Smalle-scale Partnerships er designet til at udvide adgangen til programmet til mindre aktører og nye ansøgere inden for uddannelse, ungdom og sport. I denne type partnerskaber kan der ansøges om lavere tilskudsbeløb, projekter af kortere varighed og der vil være enklere administrative krav.

 

Samarbejde mellem organisationer og institutioner (KA2) inden for:
-      Uddannelses og ungdomsområdet
-      Idrætsområdet herunder almennyttige idrætsarrangementer

Ansøgningsfrist 20. maj 2021

AIJA KONISEVSKA AZADI
PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk