INDKALDELSER AF ANSØGNINGER – LÆRINGSMOBILITET FOR ENKELTPERSONER (KA1)

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende enkelte elever, pædagogisk personale, undervisere, ledere og andet relevant personale på forskellige typer af efteruddannelse i Europa. Dette kan være for eleverne være faglige ophold i jævnaldrende elevers klasseværelser i Europa, mens relevant personale har mulighed for at komme på undervisningsophold, hvor eksempelvis en dansklærer underviser på en partnerskole i et Erasmus+-programland.


Læringsmobilitet for enkeltpersoner (KA1) inden for:

-      Videregående uddannelser
-      Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
-      Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
-      Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
-      Ungdomsområdet

Ansøgningsfrist 11. maj 2021