Fortsætter den grønne omstilling efter Covid19?

Det korte svar er JA!

Den grønne omstilling lever i bedste velgående. Den såkaldte Green Deal understøtter EU’s økonomiske vækst, også efter Corona, og sættes i centrum for EU’s genopretningsplan. Det var, og er stadig, EU’s nye strategi for vækst. Green Deal skal hjælpe Europa med at blive verdens første klimaneutrale kontinent senest i 2050. Den viser en europæisk køreplan for at omstille og gøre EU’s økonomi bæredygtig. 

Den grønne aftale skal fremme optimeringen af ressourcer og cirkulær tilgang samt genoprette diversitet og mindske forureningen.

EU’s grønne aftale tiltrækker projekter og investeringer inden for følgende hovedområder

 • Ren, bæredygtig og forsyningssikker energi
 • Energieffektivitet og energieffektive bygninger
 • Bæredygtig industri
 • Bæredygtig og grøn transport
 • Biodiversitet, økosystemer og giftfri miljø
 • Nulforurening
 • Bæredygtige fødevarer – der udarbejdes en Jord-til-Bord strategi
 • Cirkulær økonomi, genanvendelse og ressourcer

Og det er noget af en opgave…

Derfor har Kommissionen også lovet mange penge til omstillingen ved at hjælpe med finansiel støtte og teknisk bistand fra 2021-2027. Det sker bl.a. gennem

 • The Just Transition Mechanism
 • Innovation Fund
 • Direkte Green Deal indkaldelser (De første kald er åbnet)

Derudover skal ca. 25% af det næste langsigtede budget (2021-2027) bidrage til klima- og miljøindsatsen gennem den lange række af forskellige EU-programmer, herunder Regional Fonden, Landbrugsstøtte, LIFE, Social Fonden og Horizon Europe.

Kommissionen vil skabe investeringer inden for grøn omstilling på op til 7.500 mia. kr. over en ti-årig periode. Det tal svarer til en tredobling af det danske årlige BNP på 2300 mia. Til sammenligning har den danske regering afsat ca. 850 mio. kr. til at opnå regeringens klimaambitioner for 2030. Så det er altså nogle store tal, vi arbejder med.

Med andre ord, EU-muligheder er der nok af.

Den grønne tankegang går på tværs af EU’s programmer og sektorer, også efter Covid19. Og selvom man kunne frygte, at klimaambitionerne sænkes, er dette ikke tilfældet. Tværtimod har formanden for Kommissionen Ursula von der Leyen, udtalt:

Vi kan gøre vores samfund og planet sundere ved at investere i grøn energi, køre i bæredygtige biler, renovere og energieffektivisere vores huse, ved at købe bæredygtige fødevarer og genbruge materialer frem for at smide dem væk. Det er essensen af den europæiske grønne aftale.”[1]

Der er på nuværende tidspunkt indkaldelser fra

LIFE 
Se vores LIFE side for mere information.

Horizon2020
Løbende indkaldelser

Green Deal
Flere kommer til sommer.

Med andre ord, den grønne omstilling er i live, og det nye rammeprogram Horizon Europe giver mere brændstof hertil. Vi hos NDEU er klar til at hjælpe udviklingen i gang. Lad os kickstarte dansk økonomi via grønne investeringer. Hvis du har nogle grønne ideer på tegnebrættet, så kontakt os, så vi kan hjælpe med at formulere projektet og/eller undersøge de funding-muligheder, der passer til dig.


[1] https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-deal-will-be-our-motor-for-the-recovery-von-der-leyen-says/