EU står klar med en grøn håndsrækning

Af Cecilie Lindstrøm, EU-konsulent hos NordDanmarks EU-kontor.
Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 23. juni 2020.

Sådan kan man roligt udtrykke det – på nordjysk. I de kommende 10 år vil EU mobilisere 7.500 mia kroner til programmer, der skal støtte den grønne omstilling i Europa. Og her skal nordjyske kommuner, virksomheder og organisationer ikke underspille deres rolle. I vores region har vi gode muligheder for at få del i de midler, som skal hjælpe med både at skabe vækst og arbejdspladser og booste den grønne omstilling i Europa.

Til september åbner de første indkaldelser til ansøgninger – med deadline i begyndelsen af 2021. Men allerede nu kan man godt begynde at forberede sig på en ansøgning og bygge et skelet op, hvis man har en ide til et innovativt projekt.

EU’s ambitiøse program for grøn omstilling har fået navnet Green Deal. Og det er et holistisk program, som omfatter mange sektorer – herunder forsyningssikkerhed og vedvarende energi, transport, landbrug og fødevarer. Inden for flere af de sektorer har Nordjylland styrkepositioner. Det gælder blandt andet vedvarende energi, hvor vi har produktion til vindmølleindustri, solenergi og erfaring med energilagring (Power-to-X). Det gælder den maritime sektor og transport, hvor vi har store havneanlæg. Det gælder landbrug og i en vis udstrækning fødevarer.

Men Green Deal lægger også op til at støtte grønne projekter hos offentlige aktører, på tværs af sektorer og med synergi mellem sektorerne. Det kan for eksempel være inden for cirkulær økonomi, ressourceoptimering og grøn affaldshåndtering. Nordjyske kommuner er allerede i gang med at implementere disse koncepter i deres hverdag som led i bidraget til at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Men vil kommunerne prøve kræfter med innovative tiltag, som kan skabe endnu mere effektive metoder, så er det netop den slags projekter, som EU er villig til at støtte. Det gælder teknologiudvikling, organisering såvel som adfærdsændring: Hvordan bliver vi som borgere motiverede til at ændre adfærd i retning af større ansvarlighed i forhold til miljø og klima?

Et andet område, som kommunerne har fokus på, er energirenovering af bygninger. Bygninger er som bekendt nogle af de helt store energi-slugere, og af samme grund er programmer, der understøtter innovativ tilgang til energirenovering, en af EU’s prioriteringer.

EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har kaldt Green Deal for Europas månelandingsprojekt. Det skal løbe fra 2021-2027 og skabe grundlaget for, at Europa kan blive klimaneutralt i 2050. Og den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med økonomisk vækst. I Nordjylland har vi en række forudsætninger for at bidrage til det ambitiøse mål og samtidig få en hjælpende økonomisk hånd hertil fra EU. Det skal vi forstå at udnytte. Der er tale om konkurrenceudsatte midler, så kun hvis vi aktivt går i gang med ansøgninger, kan vi forvente at få del i midlerne.