Erhverv + forskning = EU-midler

Af Anne-Luise Skov Jensen, Fundraising Manager ved NordDanmarks EU-kontor
Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 1. december 2020.

Er ligningen så simpel? Ofte ja. I EU ligger 600 milliarder kroner og venter på at blive uddelt henover de kommende syv år. De, der får del i de mange penge, vil i høj grad være virksomheder og forskningsinstitutioner, som har fundet sammen på tværs af grænser om at udvikle eller realisere en god ide. Vi taler om Horizon Europe-programmet, EU’s nye store flagskib inden for forskning og innovation, som lægger fra land den 1. januar 2021.

Nordjyske virksomheder og forskningsinstitutioner kan med fordel spidse ører her. For Nordjylland er bagud i forhold til at skabe de ideelle rammer for at hente penge i Bruxelles. Af Erhvervsfremmebestyrelsens analyse og strategi fra marts 2020 fremgår, at nordjyske virksomheder investerer relativt lidt i forskning og udvikling, og at innovationsgraden er lav. Heroverfor står, at EU-midler primært gives til projekter, som bringer innovation og fremtid med sig – ofte i form af produkter eller services, der kan løse en udfordring inden for sundhed, miljø eller eksempelvis klima.

Her burde Nordjylland kunne gøre sig mere gældende. Med Aalborg Universitet, der er kendt for at bedrive forskning på højt niveau inden for flere af de nævnte områder, og som ikke mindst er kendt for at række ud til erhvervslivet i jagten på at skabe ny viden og nye resultater, er den ene faktor i ligningen tilstede. Men er det nordjyske erhvervsliv klar til at samarbejde med forskerne og andre virksomheder om at skabe innovation? Mange af de store virksomheder er. På en virtuel konference om samarbejde mellem erhvervsliv og forskning, som NordDanmarks EU-kontor holdt sammen med Aalborg Universitet, Erhvervshus Nordjylland og Professionshøjskolen UCN den 4. november, fortalte Aalborg Portland om, hvordan de på ugentlig basis får henvendelser om samarbejde. Cementproducenten indgår i en række projekter med forskere og virksomheder i ind- og udland blandt andet om at udvikle en mere miljøvenlig produktion.

Mindre virksomheder kan derimod være mere tilbageholdende i forhold til at søge samarbejde med forskere, større virksomheder eller tænke i internationale business cases. Nogle har måske svært ved at være åbne om kompetencer, de ikke selv har, og række ud efter dem. Andre kan være nervøse for, at en større virksomhed løber med deres ide. Og for nogle kan det at være en barriere at tænke internationalt og skulle samarbejde med udenlandske partnere på engelsk.

Men vejen til de mange EU-milliarder i Horizon Europe går gennem at tænke på tværs af siloer og på tværs af grænser og finde samarbejdspartnere, man kan udvikle innovative løsninger sammen med. Nordjyske virksomheder som MyDefence og PowerCon er blandt dem, som allerede har knækket koden og har teamet op med andre for at sikre produktudvikling fremadrettet – og som har fået økonomisk støtte til det gennem viften af tilskudsprogrammer. NordDanmarks EU-kontor står klar til at hjælpe nordjyske virksomheder med at afdække mulighederne for at få del i Horizon Europe midlerne.