Erasmus+: Civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet

De generelle formål med denne indkaldelse er at:

  • Øge bevidstheden om europæiske politiske dagsordener for unge, især EU Ungdomsstrategi 2019-2027 inklusive de europæiske ungdomsmål.
  • Øge interessenternes engagement og samarbejde med offentlige myndigheder med henblik på gennemførelsen af ​​politikker og reformer på ungdomsområdet, især til implementering af politikker på områder, der er relevante for unge og landespecifikke anbefalinger udstedt inden for rammerne af den europæiske dagsorden.
  • Øge interessenters deltagelse på ungdomsområdet.
  • Øge interessenternes involvering i formidlingen af ​​politik og program handlinger og resultater og god praksis blandt deres medlemmer og andre.
  • Udvikle, fremme og støtte tiltag for at engagere, forbinde og styrke unge i ånden i EU's ungdomsstrategi.
  • Øge bevidstheden om og de unges deltagelse i EU ’s-aktioner for unge, såsom Erasmus+ inklusive DiscoverEU-initiativet og det europæiske Solidaritetskorpset.
  • Øge civilsamfundets involvering i formidlingen af ​​politik og program handlinger, herunder resultater og god praksis blandt deres medlemmer og ud over.

Du kan læse mere her eller kontakte EU-konsulent Jacob Munch på jmj@ndeu.dk eller +32 479 96 09 68 for at høre nærmere.