Erasmus+: Civilsamfundssamarbejde inden for uddannelsesområdet

Samarbejde med civilsamfundsorganisationer inden for uddannelse og erhvervsuddannelse er nødvendigt for at øge bevidstheden om det europæiske uddannelsesområde og den eksterne dimension af EU's uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker blandt Europas borgere.

Formålet med denne indkaldelse er at yde strukturel støtte, benævnt driftstilskud, til europæiske NGO’er og EU-netværk, der er aktive inden for uddannelse og erhvervsuddannelse. De generelle formål med denne indkaldelse er at:

  • Øge bevidstheden om europæiske politiske dagsordener inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, især for det europæiske uddannelsesområde.
  • Øge interessenternes engagement og samarbejde med offentlige myndigheder for implementering af politikker og reformer inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, især for implementering af politikker på områder, der er relevante for de landespecifikke anbefalinger, der udstedes inden for rammerne af den europæiske dagsorden.
  • Øge interessenternes deltagelse inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, herunder ved at bygge videre på potentialet i digital kommunikation sammen med andre former for deltagelse.
  • Øge interessenternes involvering i udbredelsen af ​​politik- og programhandlinger og -resultater og af god praksis blandt deres medlemmer og andre.
  • Øge civilsamfundets involvering i udbredelsen af ​​politik- og programaktioner, herunder resultater og god praksis blandt deres medlemmer og andre.

Du kan læse mere her eller kontakte EU-konsulent Jacob Munch på jmj@ndeu.dk eller +32 479 96 09 68 for at høre nærmere.