CERV: Kapacitetsopbygning og bevidstgørelse om EU’s charter om grundlæggende rettigheder

Denne indkaldelse giver mulighed for at beskytte, fremme og øge bevidstheden om rettigheder ved at yde økonomisk støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på lokale, regionale, nationale og transnationalt niveau i at fremme og dyrke grundlæggende rettigheder, og dermed også styrkelse af beskyttelsen og fremme af Unionens værdier og respekten for ’rule of law’ og bidrage til opbygningen af en mere demokratisk union, demokratisk dialog, gennemsigtighed og god regeringsførelse.

Under dette års indkaldelse vil følgende EU-politiske initiativer blive støttet:

Denne indkaldelse vil øge kendskabet til og brugen af EU's charter om Grundlæggende rettigheder. Ydermere vil indkaldelsen styrke organisationernes formåen og institutioner til at engagere sig i strategiske retssager i forbindelse med demokratiretsstatsprincippet og krænkelser af grundlæggende rettigheder.

Du kan læse mere her eller kontakte EU-konsulent Jacob Munch på jmj@ndeu.dk eller +32 479 96 09 68 for at høre nærmere.