Interessevaretagelse direkte fra Hjørring til Bruxelles

I efteråret 2022 deltog transportvirksomheden Vendelbo Spedition, sammen med erhvervsnetværket Hjørring Dynamic, i en fællestur til Bruxelles arrangeret af NordDanmarks EU-kontor, for at høre mere om hvordan EU støtter op om virksomhedernes adgang til international handel og udvikling, samt hvilke politiske dagsordener, der rører sig på erhvervsområdet. Dette blev starten på, at virksomheden nu giver direkte feedback til EU omkring nogle af de udfordringer, de oplever i forhold til entydighed på emissionsmålinger på transportområdet. 

For mange virksomheder er CO2 kvoter blevet et højaktuelt emne, da lovgivningen fordrer –  i første omgang – at alle store virksomheder skal udarbejde et CO2 regnskab. Transport- og logistikvirksomheder er ofte partnere og en del af de store virksomheders værdikæde, og derfor vil man ganske hurtigt blive en del af netop dette CO2 regnskab. For Vendelbo Spedition er det derfor vigtigt at få klarhed over, hvordan man skal afrapportere dette rigtigt i forhold til sine kunder for at levere de rette data. Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan CO2 regnskabet fremlægges for en virksomhed som Vendelbo Spedition, der i 2022 kørte omkring 3,5 mio. km på de europæiske veje og havde en CO2 udledning på ca. 3.118 tons. Derfor har virksomheden taget en proaktiv rolle i dette og aktivt undersøgt, hvilke krav og standarder, de skal leve op til, uden dog endnu at have fået entydige retningslinjer.

Grønt fyrtårn i transportbranchen
Vendelbo Spedition har en ambition om, at de vil være frontløber inden for minimering af udledning af CO2 med deres lastbiler, og være den førende leverandør af bæredygtig, CO2 reduceret transport i Skandinavien i 2030, og derfor er virksomheden meget interesseret i lovgivningen omkring transportområdet.

På netværksturen i Bruxelles deltog International Virksomhedskonsulent Michael Rafn fra NordDanmarks EU-Kontor, som også er konsulent i Enterprise Europe Network, og efter en samtale med Vendelbo Spedition stod det klart, at virksomheden havde nogle interessante spørgsmål i forhold til lovgivning og retningslinjer på transportområdet. Michael Rafn arrangerede efterfølgende et online møde med DG Move, som er EU’s transportministerium, hvor virksomheden fik mulighed for at stille spørgsmål og dele sine bekymringer i forhold til entydig afrapportering og på den måde bidrage direkte til den politiske dagsorden.

Vendelbo Spedition har hovedparten af sin forretning baseret på transport til og fra de skandinaviske lande og derudover en mindre del til resten af Europa, og oplever i stigende grad en efterspørgsel fra deres kunder på tal for CO2 udledningen i forbindelse med deres køreture. Men den danske lovgivning har ikke ensartede praktikker i forhold til måling af CO2 udledning og hvordan dette afrapporteres i praksis. Derfor er det højaktuelt for virksomheden at bringe disse spørgsmål i spil, der hvor beslutningerne skal tages.

Jesper Bundgaard Madsen, Adm. Direktør og medejer i Vendelbo Spedition er glad for muligheden for at bidrage med deres oplevelser og erfaringer fra deres hverdag, og håber det kan ændre nogle ting og gøre lovgivningen mere klar i fremtiden.

– Der er langt fra den nordlige del af Jylland hvor vi bor til EU, men hvis vi som virksomhed kan være med til at sætte fokus på de problematikker vi oplever i forhold til den kommende lovgivning, så gør vi rigtig gerne det for at få nogle klare retningslinjer på området. Vi vil gerne være grønne frontløbere og indtage en førerposition i branchen, men det kræver vi ved, hvilken retning vi skal løbe i for at komme rigtigt i mål, fortæller Jesper Bundgaard Madsen og fortsætter:

– Netværksturen med NordDanmarks EU-Kontor var yderst succesfuld og vi fik et rigtig godt indtryk af hvad der rører sig i EU, og så åbnede det for muligheden for at få et talerør direkte ind i maskinrummet hos beslutningstagerne på transportområdet i EU, så nu glæder vi os til at se hvad det kan føre til på den længere bane.

Efter den første indledende samtale blev virksomheden inviteret til at deltage i en workshop arrangeret af DG MOVE til at bidrage med markedsfeedback.

– Vendelbo Spedition er et rigtig godt eksempel på, hvordan NordDanmarks EU-Kontor kan hjælpe virksomheder med at nå igennem til de rette kontakter i EU og blive hørt. Jesper fremlagde nogle rigtig gode og aktuelle problemstillinger i forhold til transport og den nuværende lovgivning og det er netop virksomheder som Vendelbo Spedition, som EU har brug for, så der kan udarbejdes de rette politikker, udtaler Michael Rafn fra NordDanmarks EU-kontor.

FAKTA
Vendelbo Spedition er en moderne transport- og speditionsvirksomhed med 80 medarbejdere, 45 lastbiler plus et antal eksterne vognmænd. Virksomheden har et stort miljøfokus og ønsker at være førende i branchen inden for området.

Læs mere om virksomheden på www.vensped.dk