Vi søger lige nu praktikanter til efteråret 2018 til vores afdeling i Bruxelles

NordDanmarks EU-kontor er de nordjyske kommuner og Region Nordjyllands kontor i Bruxelles. NordDanmarks EU-kontor hjælper nordjyske og grønlandske virksomheder, institutioner og organisationer med at søge om EU-støtte til projekter. Kontoret har ti fastansatte fordelt mellem Nordjylland og Bruxelles, hvor vi er en del af et internationalt kontorfællesskab.
Vi tilbyder en hverdag, hvor du kommer helt tæt på arbejdet med EU og får praktisk viden om arbejdet i de europæiske institutioner. Du får også mulighed for at opbygge både et internationalt og et lokalt nordjysk netværk, som kan være med til at styrke dine fremtidige karrieremuligheder.

Om os og dine opgaver
Du vil blive tilknyttet vores konsulenter og få opgaver i relation til energi, sundhed, kvalificeret arbejdskraft, landdistriktsudvikling, IKT og/eller forskningsdagsordenen.
Du skal bl.a. bistå med følgende opgaver:
• Følge EU’s støtteprogrammer og vurdere deres relevans for vores interessenter
• Deltage i møder med samarbejdspartnere, hvor du skal repræsentere kontoret
• Research af fundingmuligheder for idéer og projektforslag
• Deltage og repræsentere ved EU-konferencer og informationsmøder
• Udarbejde faglige nyhedsmails, formidle nyheder via LinkedIn samt afholde oplæg for besøgsgrupper
• Praktisk forefaldende arbejde

Vi tilbyder en afvekslende hverdag, hvor du både får indblik i, hvordan vi arbejder med at varetage nordjyske interesser, herunder netværk, markedsføring af kompetencer, funding- og udviklingsmuligheder samt tiltrækning af europæiske projekter til Nordjylland. Du får mulighed for at præge dit eget ophold og blive en del af et stort socialt praktikantnetværk i Bruxelles.

Om dig
Vi forventer, at du:
• Er studerende på min. 5. semester
• Har interesse for, hvilken rolle EU spiller, og hvad EU kan gøre for Nordjylland
• Har gode engelskkundskaber i såvel skrift som tale
• Har gode kommunikations evner
• Er udadvendt, fleksibel og samarbejdsorienteret

Praktiske oplysninger
Praktikopholdet for efteråret varer fra ultimo august til ultimo januar og for foråret fra primo februar til medio juli. Praktikopholdet er ulønnet; men vi dækker dine rejseudgifter og stille bolig til rådighed under opholdet. Det vil ofte være muligt at tage sin SU med samt søge ERASMUS-legat.

Ansøgningen, CV, karakterudskrifter og evt. anbefalinger sendes til: Office Manager Aija Azadi på aka@ndeu.dk . Har du spørgsmål til praktikopholdet og opgaver, er du altid velkommen til at kontakte EU-konsulent Kirsten Ejdum-Bøgh på keb@ndeu.dk

Ansøgningsfrist: 1. marts 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 10 og 11.
Angiv venligst i din ansøgning, om du har mulighed for efterårs- og/eller forårssemesteret.

Se mere her: Praktikanopslag 2018 og 2019