Tilbud til Nordjyske Kommuner indenfor Grøn omstilling

Image

I det nye Horizon program er der stort fokus på byernes rolle i den grønne omstilling. Derfor er der en ambition om 100 klimaneutrale byer i 2030. Byerne skal være frontløbere og bidrage til udviklingen af løsninger mod det klimaneutrale samfund. De 100 byer er kilden til løsninger, viden og inspiration for resten af Europa. Nordjyske Byer og Kommuner spiller en nøglerolle og kan positionere sig selv internationalt.

Missionen for klimaneutrale byer skal støtte, promovere og vise, hvordan 100 byer omkring Europa bliver klimaneutrale. Byerne skal showcase pilotprojekter for klimaneutralitet og innovations hubs der samarbejder på tværs af kommuner, virksomheder, uddannelse og borgere.

Formålet med missionen er at aktivere borgere som forandringsagenter gennem nye former for governance, innovation og andre buttom-up initiativer. Derudover skal Bymissionen hjælpe byerne med at få adgang til finansiering til projekter, netværk og bestpractice.

Omstillingen skal være retfærdig og der er desuden fokus på implementering af FNs verdensmål.

Image

CECILIE LINDSTRØM
EU-KONSULENT

 /cecilielindstrøm
 +45 2628 7790
 cli@ndeu.dk