Nyt program – Nye indkaldelser!

Image

At styrke og fremme EU-rettigheder og værdier er en topprioritet for Europa-Kommissionen. Det nye program CERV afspejler denne prioritet og er med et samlet budget på 1,55 mia. EUR for den næste syvårsperiode den største EU-fond nogensinde til fremme og beskytte grundlæggende rettigheder, regler om lov og demokrati inden for EU. 

292 mio. EUR er alene tilgængelige i 2021-22 og giver mulighed for at omsætte EU-målene til praktiske resultater ved at give enestående finansieringsmuligheder til civilsamfundsorganisationer, der er aktive på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt niveau, der beskæftiger sig med at opretholde EU-værdier og rettigheder. Programmet består af fire søjler: 

 • Unionens værdier - for at beskytte og fremme EU-værdier
 • Ligestilling, rettigheder og ligestilling mellem kønnene - at fremme rettigheder, ikke-diskrimination og lighed, herunder ligestilling mellem kønnene, og at fremme kønsmainstreamingog mainstreaming af ikke-diskrimination 
 • Borgernes engagement og deltagelse - at fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv og udveksling mellem borgere fra forskellige medlemsstater og øge bevidstheden om deres fælles europæiske historie
 • Daphne - for at forebygge og bekæmpe kønsbaseret vold og vold mod børn

Skulle I have lyst til at høre mere om de enkelte indkaldelser eller andet hjælp vedr. programmet og indkaldelserne er I velkommen til at kontakte EU-konsulent Jacob Munch Jensen. Allerede er nu er de første 9 indkaldelser åbnet: 

Aktuelle CERV-indkaldelser
 • Call for roposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination – Ansøgningsfrist 15. Jun 2021i
 • European Remembrance – Ansøgningsfrist 22. Juni 2021
 • Call for proposals for 4-year framework partnership agreements to support European networks, civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values – Ansøgningsfrist 22. Juni 2021
 • Call for proposals to protect and promote the rights of the child – Ansøgningsfrist 7. September 2021
 • Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation – Ansøgningsfrist 9 September 2021
 • Operating grants to framework partners active in the area of Union values – Ansøgningsfrist 29 Juni 2021
 • Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children – 15. Juni 2021
 • Network of Towns – Ansøgningsfrist 26 August 2021
 • Town-Twinning – Ansøgningsfrist 26 August 2021