Tænk som en SMV – langsigtet

SMV virksomheder (2-250 ansatte) findes i mange størrelser og kan ikke beskrives under ét hvad angår muligheder og udfordringer.
Her på EU-kontoret hjælper vi med at forstå EU’s programmer rettet mod SMV’ere, men der er én fællesnævner som vi altid fortæller til ledergruppen: nemlig, at man skal være i god tid.

EU-finansiering er ikke et tilskud, man lige ”henter” når behovet opstår. Vores nationale erhvervsfremmesystem anført af erhvervshusene, kommunale erhvervsafdelinger, Nordjysk Lånefond, Innovationsfonden, Vækstfonden, The Trade Council og ikke mindst Enterprise Europe Network reagerer hurtigere og hjælper virksomhederne med konkrete udfordringer som eksisterer lige nu og her: digitalisering, virksomhedsudvikling, partnersøgning, eksport, salgsudvikling, lån til investering i bygninger, kriser, øvrig rådgivning og lån til nødlidende virksomheder.

Derimod kan man forstå EU-finansiering som et middel eller en anledning til at kickstarte en innovationsproces, hvor man skal argumentere for hvorfor ens innovative idé både er banebrydende for egen virksomhed og for markedet. På samme måde som når virksomhedsejere pitcher overfor potentielle private investorer skal man også her kommunikere sin forretningsplan meget klart - desuden skal det være en innovativ løsning med et klart internationalt potentiale.

Læg en tidsplan

EU-finansiering tager tid (op til 12 måneder) og må derfor tænkes ind i virksomhedens vækststrategi. Midlerne er store (fx minimum 500.000 EUR i EIC Accelerator) og timingen følger nogle datoer og frister som sjældent passer med ens egne planer.

Evalueringsprocessen for EU-finansiering strækker sig over nogle måneder og vil til tider opleves som tung. Sådan er det bare. Men er det ikke også rimeligt nok, når en virksomhed potentielt kan få finansiering i størrelsesordenen fra 3,5 til 100 millioner kroner?

Nogle af de største programmer har indført en trinvis ansøgningsproces hvor første ansøgning er i beskedent omfang. De bedste ansøgere inviteres så til at skrive en fuld ansøgning i anden runde.

Ansøgningsprocessen kan se således ud:

Lille ansøgning (Part A)

… og derefter en stor ansøgning (Part B)

Udfyldes på en webportal – svar efter fire uger

 • Ca. fem siders beskrivelse på højniveau med beskrivelse af markedspotentialet og teamet bag
 • Maks. ti sider PowerPoint i et foruddefineret format
 • Tre minutters videopitch hvor I motiverer ansøgningen mundtligt og bruger mediet til at formidle dét som er svært at få ind i dokumenter.

Man bliver måske inviteret til at skrive en fuld ansøgning som indtastes i en helt ny AI-baseret IT-platform, som hjælper ansøgeren til at blive skarp på forretningsplaner og formalia – man guides igennem processen.
Den store ansøgning indeholder altså en omfattende forretningsplan og fuld information om økonomiske forhold og kapitalstruktur.
Man foreslår selv relevante milepæle.
På dette tidspunkt er man berettiget til at modtage gratis coaching for at få den bedst mulige ansøgning udarbejdet.
Frister i 2021: juni og oktober

Figur 1: Karakteristika ved trinvis ansøgningsprocedure.

Evalueringsprocessen er også specifik fra kald til kald, og ligeledes strækker den sig over 3-4 måneder og igen skal man tænke på, at et stort antal mennesker arbejder hen imod de samme tidsfrister.

Derefter forhandles med den nye EIC fund om direkte investeringer. Det kan foregå i parallel med private kapitalfonde.

Er du direktør eller bestyrelsesformand gælder det altså om, at tænke EU-finansiering ind i et langsigtet perspektiv. Af denne grund tvinges man næsten til at skynde sig langsomt og få taget de nødvendige diskussioner i ejerkredsen og med sine finansielle rådgivere. Diskussionerne om man overhovedet er parat til at afgive ejerandele bør være taget på et overordnet niveau.

JENS CHRISTIAN WINTHER
KONSTITUERET DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk


Skab overblik over mulighederne – tag 30 minutter med Carsten Helmuth Pedersen
BOOK MØDE

Ansøgningsprocessen

Alle vil få brug for professionel bistand til at udarbejde både den lille og den store ansøgning. Arbejdsindsatsen for begge svarer til en-to mandemåneder og kræver erfaring for at blive så god, at det kun er endnu bedre ideer, der kan slå den af banen. Det er ærgerligt at bruge en masse tid og så blive sorteret fra pga. en fodfejl.

Hvad koster det at få lavet en EU-ansøgning? Dét spørgsmål får vi ofte. De danske konsulenthuse som hjælper med det, gør det enten på timepris eller tager 25.000 hhv. 75.000 kroner for de to ansøgninger. Dertil kommer, at de ofte beregner sig en ’succes-fee’ på 3-5 % af det ansøgte beløb.

Kan jeg ikke få EU-kontoret til at udarbejde min ansøgning? Nej, selvom vi arbejder gratis for nordjyske organisationer og virksomheder, så kan vi altså ikke tilbyde at skrive ansøgningen. Det kan være en meget krævende opgave som typisk udføres af private konsulenthuse. Vi yder sparring før og under processen samt hjælper med korrekturlæsning.

Til gengæld kan man søge om EUopSTART – støtte på 50.000 kroner til udarbejdelse af ansøgningen. Og – man kan endda få hjælp til udfærdigelse af denne ansøgning også. Her hjælper vi dig videre.

Hvordan kan man starte?

Kontakt NordDanmarks EU-kontor og bed om en rådgiver med indsigt i de kald som dækker jeres branche eller de teknologiniveauer som produkterne befinder sig på nu.

Hvis vi har penge nok, hvad kan vi så bruge EU-kontoret til?

Hvis ejerne eller lederne ønsker hurtig udvikling i virksomheden indenfor salg, eksport, digitalisering, produktion og markedsføring eller fx ledersparring, så er det måske bedre at gøre brug af den rådgivning som blev nævnt i starten af artiklen.

Her på NordDanmarks EU-kontor hjælper vi SMV’erne med at kickstarte eller fortsætte innovationsrejsen og lægge en strategi for internationalisering. Vores ydelser er gratis. Vi hjælper med partnersøgning – fx forhandlere eller forskere som det ellers ville være svært at lokalisere hurtigt. Det kunne også være den SMV-virksomhed fra et andet land som er nødvendig for at kunne søge en bestemt pulje.

Lokalt

Internationalt

 • Formidling af funding nyheder
 • Inspiration
 • Innovationsworkshop
 • Bæredygtighedsworkshop
 • Internationaliseringsworkshop
 • Digitaliseringsworkshop
 • Tap ind i vores EEN-netværk med 600 kontorer i 60 lande kloden rundt. Vi har 1000-vis af kolleger som vi kan række ud til
 • Partnersøgninger
 • Match-making events

Figur 2: Eksempler på ydelser som din virksomhed kan drage fordel af.

PS: er du læser uden for Region Nordjylland eller Kommuneqarfik Sermersooq i Grønland, så tag fat i dit regionale EU-kontor, hvor du kan få samme gode service som vi yder til vore medlemmer.