Reform skaber problemer med at hjemtage EU-midler til udvikling af Nordjylland

Bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor har 13. august udsendt følgende pressemeddelelse:

Regeringens Erhvervsfremmereform vil gøre det vanskeligt at hente EU-midler til Nordjylland. Det forudser bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor. I et høringssvar advarer de regeringen mod konsekvenserne af reformen.

– Regeringens Erhvervsfremmereform, som lige nu er i offentlig høring, skaber bekymring for finansiering af NordDanmarks EU-kontors fremtidige virksomhed, siger formanden Ole Stavad.

– Med regeringens Erhvervsfremmereform bliver alle regionale udviklingsmidler centraliseret hos staten fra 2019. Netop de regionale udviklingsmidler har været afgørende for at kunne finansiere EU-kontorets virksomhed på et højt fagligt niveau. Finansieringen er helt nødvendig for at kunne bistå nordjyske virksomheder og andre med at hjemtage udviklingsmidler fra EU. Det sker i konkurrence med alle øvrige aktører i både Danmark og i resten af EU, uddyber han.

NordDanmarks EU-Kontor hjælper nordjyske virksomheder, uddannelses-institutioner og offentlige aktører med at sikre midler fra EU til udvikling af Nordjylland og til konkrete projekter.

Alene i 2016 og 2017 er det lykkedes at hjemtage mere end 150 mio. kr. til Nordjylland. Beløbet gør en stor forskel og overstiger de regionale udviklingsmidler, som Vækstforum har haft til rådighed i den samme periode.

– Det er en alvorlig problemstilling, som bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor gør regeringen opmærksom på i et høringssvar til den lov, der er under forberedelse. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at det i lovforslaget kommer til at fremgå, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med virkning fra 1. januar 2019 skal medvirke til at sikre finansieringen af de regionale EU-kontorer, siger Ole Stavad.

De hidtidige regionale udviklingsmidler bliver på det tidspunkt centraliseret, og kompetencen til at fordele midlerne bliver overført fra de regionale Vækstfora til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal udpeges med virkning fra 2019.

Høringssvaret kan læses her: Høringssvar fra NordDanmarks EU-kontor

Yderligere Kommentarer kan indhentes hos:

  • Formand for EU-kontorets bestyrelse, Udvalgsformand Ole Stavad, telefon: 2345 1423
  • Næstformand for EU-kontorets bestyrelse, Borgmester Leon Sebbelin, telefon 3027 7177