Ole Stavad: Sammenhold har udviklet Nordjylland

”Man kan ikke trække sig selv op ved håret”, siges det. Det er jo rigtigt, men når vi ser tilbage på udviklingen i Nordjylland de seneste årtier, er det noget i den retning, vi er lykkedes med.

Tidligere var vi den region, som først oplevede tilbagegang, når kriser satte ind, og dem der sidst mærkede opsvinget, når udviklingen vendte. Med målrettede indsatser, klare strategier og et stærkt sammenhold mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner og politikere fra kommuner og regionen, har vi i fællesskab skabt ”et helt nyt Nordjylland”.

Vi har også fået god hjælp ”udefra”. Bl.a. med regionale EU-midler. Gennem årene har midler fra EU været med til at skabe grundlaget for mange tusinde nye arbejdspladser i Nordjylland. Tilbage står dog nordjysk sammenhold som den drivkraft, der gennem alle årene har været noget helt centralt. Vi er befolkningsmæssigt den mindste region i Danmark, men vi står stærkt, fordi vi kan holde sammen.

Nu har regeringen så aftalt et helt nyt erhvervsfremmesystem. Først med kommunerne. Derefter med Dansk Folkeparti. Det betyder nedlæggelse af Vækstforum med repræsentanter fra erhvervslivet, faglige organisationer, videns-og uddannelsesinstitutioner og os fra kommuner og regionen. Alle midler – som Vækstforum disponerer over – centraliseres fra 2019 hos staten. Det gælder både de nationale midler til regionerne og EU’s regionale midler. Alt centraliseres hos staten.

Gennem alle årene har Region Nordjylland (tidligere Nordjylland Amt) været en slags tovholder, der har bundet alle aktørerne i Nordjylland sammen. Regionen har været bindeleddet for sammenhold. Nu fjernes regionen fra erhvervsfremmeområdet.

Ændringerne risikerer at få dramatiske konsekvenser for Nordjylland. Bare som et eksempel kan nævnes Norddanmarks EU-kontor, som henter rigtig mange millioner hjem til nordjyske virksomheder. Med nedlæggelse af Vækstforum forsvinder hovedparten af den finansiering, der har betalt for kontorets arbejde. Tilsvarende centraliseres de midler, vi har kunnet disponere over i Vækstforum, som har forandret og udviklet Nordjylland med nye kompetencer og titusindvis af arbejdspladser. Det bekymrer rigtig meget.

Nu må vi så arbejde for at få det bedst mulige ud af det, som regeringen har besluttet, men også fortsat holde sammen på tværs i Nordjylland. Nordjylland modarbejdes af den nye organisering, og vi mister indflydelse på de økonomiske midler. Det er helt uforståeligt af en regering, der siger, den ønsker vækst i hele landet.

Af Ole Stavad, formand for NordDanmarks EU-kontor
Kronikken blev bragt i Nordjyske Stiftstidende 19. juni 2018.