Ny lovgivning omkring energiinfrastruktur i EU

Image

EU´S LOVGIVNING OM FLERE LADE- OG TANKSTATIONER I HELE EU- PR MEDIO APRIL 2024
Den 13. juli 2023 vedtog EU-Rådet og Parlamentet, at der i de kommende år skal etableres flere lade- og tankstationer til alternative brændstoffer i hele Europa.

Dette vil gøre det muligt for transportsektoren at reducere sit CO2-fodaftryk og dermed ses den som en stor milepæl i EU´s ` Fit for 55´-politik. Forordningen indeholder konkrete mål for udrulningen af flere lade- og tankstationer, der skal nås i henholdsvis 2025 eller 2030:

  • Fra 2025 skal der etableres hurtige ladestationer på mindst 150 kW til biler og varevogne for hver 60 km langs EU's vigtigste transportkorridorer, det såkaldte "transeuropæiske transportnet (TEN-T)".

  • Der skal etableres ladestationer til tunge køretøjer med en effekt på mindst 350 kW for hver 60 km langs TEN-T-hovednettet og for hver 100 km på det større samlede TEN-T-net fra 2025 med fuld netdækning senest i 2030.

  • Fra 2030 skal der etableres brinttankstationer, der betjener både biler og lastbiler, i alle byknudepunkter og for hver 200 km langs TEN-T-hovednettet.

  • Som minimum skal der langs hovedveje opsættes tankstandere til flydende methan, så køretøjer, som bruger methan, kan køre i hele EU.

  • Senest i 2030 skal søhavne, der modtager et minimumsantal store passagerskibe eller containerskibe, levere landstrøm til de pågældende skibe.

  • Lufthavne skal levere strøm til alle flystandpladser ved alle gates senest i 2025 og ved alle fjernstandpladser senest i 2030.

  • Brugere af el- eller brintdrevne køretøjer skal nemt kunne betale med betalingskort eller kontaktløst ved ladepunkter eller tankstandere – uden krav om abonnement og med fuld prisgennemsigtighed.

  • Operatører af ladepunkter eller tankstandere skal give forbrugerne fuld information ad elektronisk vej om tilgængeligheden af, ventetiden ved og prisen ved de forskellige lade- og tankstationer.

Læs mere i notatet her (inkl. links til artikler)

Link til infografik, der beskriver de forskellige mål for udrulningen

Infografik udarbejdet af Den Europæiske Union, 2023.

Jens Christian Winther
DIREKTØR

/jenschristianwinther
+45 6188 0016
jcw@ndeu.dk