NordDanmarks EU-Kontor søger en praktikant til foråret 2024 i Bruxelles

Image

Praktikophold: NordDanmarks EU-Kontor søger en praktikant til foråret 2024 i Bruxelles

Har du en drøm om at medvirke til, at sammenspillet mellem EU og Nordjylland optimeres, samtidig med at du kickstarter din karriere som konsulent eller lignende? Så er et praktikophold ved NordDanmarks EU-kontor helt sikkert noget for dig! Vil tilbyder en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag i hjertet af EU.

OM OS
NordDanmarks EU-kontor er de nordjyske kommuner og Region Nordjyllands kontor i Bruxelles, hvor vi hjælper nordjyske virksomheder, institutioner og organisationer med at søge om EU-støtte. Kontoret har 12 fastansatte fordelt mellem Nordjylland og Bruxelles.

Som praktikant kommer du til at indgå i teamet i Bruxelles. Du er selv med til at forme dine arbejdsopgaver med udgangspunkt i kontorets fokusområder: Sundhed, Grøn omstilling, Uddannelse, Turisme og Erhverv.

Du kommer helt tæt på arbejdet i EU og får praktisk erfaring med arbejdet i EU-institutionerne. Du får også mulighed for at opbygge både et internationalt og et lokalt nordjysk netværk, som kan være med til at styrke dine fremtidige karrieremuligheder.

DINE ARBEJDSOPGAVER VIL BLANDT ANDET VÆRE:

  • Følge EU's støtteprogrammer og vurdere deres relevans for vores interessenter
  • Deltage i møder med samarbejdspartnere
  • Research af fundingmuligheder for ideer og projektforslag
  • Deltage og repræsentere ved EU-konferencer og informationsmøder

Udarbejde faglige nyheder til nyhedsmails, skrive nyheder til LinkedIn, samt afholde oplæg for besøgsgrupper

VI FORVENTER AT DU:

  • Er studerende på minimum 7. semester
  • Har interesse for, hvilken rolle EU spiller, og hvad EU kan gøre for Nordjylland
  • Har gode engelskkundskaber i såvel skrift som tale
  • Har gode kommunikationsevner
  • Er udadvendt, fleksibel og samarbejdsorienteret
  • Er klar på mange forskellige typer arbejdsopgaver!

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Praktikopholdet varer fra 1. februar til ultimo juni 2024, med mulighed for forlængelse. Praktikopholdet er ulønnet, men kontoret dækker rejseudgifter og stiller bolig til rådighed under opholdet.

Det vil ofte være muligt at tage sin SU med og at søge et legat gennem Erasmus+, og du vil dermed have et rådighedsbeløb på op imod 8.000 kr./måned. Det er ikke et krav, at du er bosiddende i Nordjylland eller studerer på Aalborg Universitet.

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgning, CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger sendes til EU-Konsulent Cecilie Lindstrøm på cli@ndeu.dk. Ansøgninger modtages frem til d. 17. september 2023 og samtaler afholdes d. 19. september 2023.

YDERLIGERE INFORMATION
Har du spørgsmål til praktikopholdet og opgaver, er du også meget velkommen til at kontakte EU-konsulent Cecilie Lindstrøm på cli@ndeu.dk eller tlf. +45 6188 0003.