Kommuner kan få EU-hjælp til at arbejde med verdensmålene

Mange kommuner går glip af EU-midler, der kan bruges til for eksempel arbejdet med FN’s Verdensmål.

Borgmester i Rebild Kommune og næstformand i NordDanmarks EU-kontor fortæller om mulighederne i denne kronik, som er blevet bragt i Nordjyske Stiftstidende den 14. maj.

Zoom-indlæg: Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune
Næstformand i bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor

Kommuner kan få EU-hjælp til at arbejde med verdensmålene

EU er i disse uger mere synligt for os end ellers. Ansigter smiler ned til os fra plakater på gadens lygtepæle og opfordrer os til at stemme ved det forestående valg til Europa-Parlamentet. EU bliver måske mere nærværende for mange af os i denne periode – men det er værd at minde hinanden om, at vi også i hverdagen er en del af EU. Og vi kan få meget mere ud af det fællesskab, end vi gør i dag.

Her tænker jeg ikke mindst på de mange programmer, som EU stiller til rådighed for innovative tiltag i såvel private som offentlige virksomheder. Der findes en bred vifte af såkaldte ”instrumenter”, som kan hjælpe eksempelvis kommuner med at udvikle og implementere løsninger. Det kan være inden for det sociale område, energioptimering eller cirkulær økonomi, for blot at nævne nogle områder. Der vil ofte være tale om opgaver, som kommunerne i forvejen skal løse, men hvor der kan være medfinansiering at hente i EU’s puljer, såfremt projekterne er gennemarbejdede, målrettede og innovative.

Flere kommuner er begyndt at tænke deres strategi sammen med FN’s 17 verdensmål, og også her kan der være hjælp at hente i EU. De 17 verdensmål er vedtaget i FN af 170 lande og danner en fælles ramme for, hvordan vi kan arbejde os hen mod at sikre en mere bæredygtig verden i 2030.

Det gælder blandt andet indsatser for at skabe bæredygtige bysamfund og infrastruktur, imødegå klimaudfordringerne samt sikre borgere et godt liv gennem lige muligheder til velfærdstilbud og kvalitetsuddannelse for alle.

Jeg indrømmer gerne, at jeg personligt døjede lidt med at få hold på ideen om verdensmålene, da den blev præsenteret i 2015. Var der ikke blot tale om et højtsvunget projekt uden forbindelse med virkeligheden? Men efterhånden som min viden om initiativet er blevet større, er jeg blevet begejstret for konceptet, og i Rebild Kommune er vi gået i gang med at samtænke vores strategi for kommunens udvikling med udvalgte verdensmål.

Mange af EU’s puljer adresserer de samme udfordringer som verdensmålene. Hvis man som kommune derfor har sat sig for at arbejde med nogle af verdensmålene og gøre en indsats, der bidrager til at indfri disse, så er det en god ide at undersøge, om det kan være hjælp at hente i EU.

Interreg-programmerne understøtter blandt andet projekter, der fremmer bæredygtige energiløsninger, udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund, livet i landdistrikter og ansvarligt forbrug og produktion. Erasmus-programmerne understøtter projekter inden for uddannelse, social inklusion og kapacitetsopbygning. I EU’s største støtteprogram Horizon2020 er der en hel søjle dedikeret til samfundsmæssige udfordringer, hvorunder der findes særskilte programmer inden for sundhed, klima, transport og fødevareproduktion for at nævne et udsnit. Det er alle temaer, som genfindes direkte i verdensmålene.

Som kommune kan det være vanskeligt at have det nødvendige overblik over relevante puljer og programmer, man kan søge i forhold til konkrete projekter. Her kan NordDanmarks EU-kontor hjælpe med at identificere, hvilke muligheder der er, ligesom kontoret kan hjælpe med vejledning i forbindelse med ansøgninger.

EU er ikke noget fjernt nede i Bruxelles. Vi er en del af EU, hvor vi er. Og EU er ikke kun noget, vi skal forholde os til hvert femte år, når der er valgt til Europa-Parlamentet. Vi skal tænke EU ind i vores dagligdag og forstå at trække på de muskler, det giver at være mange, når løsninger på tidens store udfordringer som klima, demografisk udvikling og bæredygtig vækst skal findes. Mange erhvervsvirksomheder er opmærksomme herpå. Men kommunerne kan blive bedre til det.