EU-kontoret anbefaler: Interreg ØKS ansøgningsseminar – bliv klædt på til 2019-ansøgningsrunden

Ansøgningsrunden 2019 under Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak nærmer sig, og i den forbindelse afholder programsekretariatet to ansøgningsseminarer med fokus på ansøgning og deltagese i Interreg ØKS-projekter.

Om Interreg ØKS 2019-indkaldelsen

Under Interreg ØKS kan man søge om støtte til projekter, hvor man søger at løse konkrete udfordringer i samfundet inden for ét eller flere af de fire fokusområder: Grøn økonomi, Transport, Innovation* og Beskæftigelse.

*Det er endnu ikke afklaret, om der er flere penge til projekter inden for ‘Innovation’. Der vil være mere herom i slutningen af juni.

Både offentlige og private organisationer kan opnå støtte til projekter med mindst to partnere fra DK, Sverige og Norge.

Programmet giver altså mulighed for, at organisationer – eks. virksomheder, kommuner, hospitaler, universiteter osv. – kan styrke deres i indsats på ét eller flere af de fire fokusområder gennem samarbejde med andre nordiske samarbejdspartnere.

Der er åben for ansøgninger til Interreg ØKS-programmet fra 9. august til 13. september 2019.

Hvorfor deltage ved Interreg ØKS-seminar?

Ved de to arrangementer kan deltagerne få vejledning til deres projektansøgning, og bl.a. er bliver der sat 45 minutter af pr. projekt til et møde, hvor man kan diskutere og få individuel vejledning til sit projekt fra Interreg ØKS-sekretariatet.

Hvor og hvornår?

København: 23. maj kl. 9.30 – 16.00
eller Göteborg: 28. maj kl. 9.30 – 16.00

Tilmelding:

Den ordinære tilmeldingsfrist var d. 20. april, men du kan stadig nå at sikre dig en plads ved at henvende dig til Interreg ØKS projektrådgiver Lone Hylander på mail: lone@interreg-oks.eu

Læs mere her.

OBS: D. 22. maj kl. 9.45 – 13.00 afholder vi i Det Nordjyske Fundraisernetværk arrangementet ”Få det sidste ud af Interreg”, hvor netværkets medlemmer kan blive klogere på, hvilke muligheder du har inden for såvel Interreg ØKS som Interreg Nordsøen, når begge sekretariater kommer til Nordjylland og fortæller om programmerne! Tilmeld kan ske her senest d. 13. maj!