Godt nyt fra klimatopmødet

Image

Da klimatopmødet COP27 fandt sted tidligere på måneden, overtog byer og regioner det politiske lederskab ved klimaforhandlingerne. Desuden bød COP27 på en ny strategi til at støtte den grønne omstilling uden for EU. 

LOKALE OG REGIONALE MYNDIGHEDER HAR VOKSENDE ROLLE 
Det nye politiske lederskab samles under Local Governments and Municipal Authorities valgkredsen til FN, da de nationale regeringer fejler i at nå frem til en meningsfuld aftale. Dette betyder, at lokale og regionale myndigheder over hele verden nu har mulighed for at øge deres indflydelse og lederskab inden for den grønne omstilling. I kampen for den grønne omstilling fokuserer lokale og regionale aktører på at styrke samarbejde på flere niveauer, at skaffe direkte midler og teknisk bistand til lokale myndigheder samt et globalt system til overvågning og indsamling af byer og regioners CO2-emissionsreduktioner. Dog mangler lokale og regionale myndigheder fortsat en formel rolle i de globale klimaforhandlinger og i implementeringen af Paris-aftalen.  

NY STRATEGI TIL DEN GRØNNE OMSTILLING UDEN FOR EU 
Til COP27 blev der desuden lagt en ny strategi for at hjælpe bl.a. lande i Afrika med den grønne omstilling. Strategien kaldes Global Gateway og er sat i verden for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til klimarelaterede investeringer uden for EU. Strategien bygger videre på målene for ren energi, bæredygtig udvikling og Paris-aftalens forpligtelser. EU vil fremme omstillingen til grøn teknologi og styrke energisikkerheden ved at tilbyde bæredygtige og pålidelige forbindelser og løsninger i hele verden. Derudover skal Global Gateway-strategien styrke sundheds-, uddannelses- og forskningssystemerne i hele verden på en række strategiske områder. Med global gateway styrker EU sine forbindelser til resten af verden. 

Du kan læse mere om Global Gateway-strategien ved at klikke her eller kontakt vores konsulenter Cecilie Lindstrøm på cli@ndeu.dk eller Michael Rafn på mra@ndeu.dk, hvis du vil vide mere om internationale partnere og projekter.