EU4Health programmet er klart

Om programmet

EU4Health er EU's svar på COVID-19, som har haft en stor indvirkning på medicinsk personale og sundhedspersonale, patienter og sundhedssystemer i Europa. Ved at investere 5,3 mia EUR og dermed blive det økonomisk største sundhedsprogram nogensinde, vil EU4Health yde finansiering til EU-lande, sundhedsorganisationer og ngo'er.

Indhold

EU4Health-programmet vil være det vigtigste finansielle instrument til finansiering af EU-initiativer, der baner vejen for Den Europæiske Sundhedsunion under fire overordnede 'tråde': 1) kriseberedskab; 2) sygdomsforebyggelse 3) sundhedssystemer og sundhedsarbejdere og 4) digital.

Finansieringen ydes i form af tilskud, indkøb og awards. Tilskud skal omfatte egenfinansiering. Den maksimalt mulige sats for EU-medfinansiering er 60% af de samlede støtteberettigede omkostninger ved aktionen, medmindre andet er angivet i de specifikke indkaldelser af forslag. I tilfælde af usædvanlig nytte kan finansieringen forhøjes til 80% af de samlede støtteberettigede omkostninger.

Næste deadline

15. september 2021.

Se mere her: 1st calls of EU4Health published, open on 29 July, deadline 15 September 2021 (europa.eu)

Mere informatiom

https://hadea.ec.europa.eu/index_en

MORTEN BRANDT-PEDERSEN
CHEFKONSULENT

 /mortenbrandtpedersen
 +32 470 82 21 41
 mbp@ndeu.dk