EU-projektmulighed: Vil du udvikle teknologiske løsninger for aktiv aldring?

EU-programmet AAL (Active and Assisted Living) søger digitale, IKT-baserede løsninger til at forbedre ældres trivsel og aktive deltagelse i samfundet. Både private virksomheder og offentlige organisationer kan ansøge, så har din virksomhed eller din forskningsenhed en digital løsning, der kan styrke ældres mobilitet i hverdagen, eller vil din kommune være med til at teste den nyeste velfærdsteknologi – så er et AAL-projekt måske noget for dig!

Active and Assisted Living (AAL) er et innovationspartnerskab under EU, der har til formål at understøtte et aktivt og sundt liv længst muligt i eget hjem. Projekter under programmet vedrører innovation inden for områderne:

  • Forebyggelse og sundhedsfremme
  • Behandling og helbredelse
  • En uafhængig tilværelse og social inklusion

Indkaldelse af AAL-projekter i 2019

Hvert år søger AAL projekter, hvor aktører fra programmets partnerlande samarbejder om at udvikle digitale løsninger inden for programmets fokusområder. Emnet for 2019 er ”Sustainable Smart Solutions for Ageing well”.

Danske aktører kan deltage i ”small collaborative projects

Danske aktører kan søge støtte til ”small collaborative projects” – projekter, der har til formål at udvikle nye idéer, koncepter og tilgange for IKT-baserede løsninger for ældre. Tildeling af støttemidler administreres i Danmark af Innovationsfonden, som også skriver mere om indkaldelsen på deres hjemmeside.

Idéen med ”small collaborative projects” er, at projekterne er af kort varighed (6-9 måneder), og der kan søges støtte til hvert projekt på op til 300.000 € (ca. 2.235.000 kr.). Der kan maksimalt gives 50.000 € i støtte til nordjyske partnere pr. projekt. Derudover sigter man mod, at det skal være administrativt ”hurtige og agile” projekter. Konsortier skal bestå af minimum 3 organisationer fra 3 forskellige AAL-partnerlande.

Støtteraten for de forskellige typer af aktører:
• SMV’er: 75% af faktiske omkostninger
• Videninstitutioner: 90% af omkostninger + 44% af overhead
• Hospitaler: 90% af omkostninger + 3,1% af overhead
• Andre off. organisationer: 90% af omkostninger (ikke til overhead)

  AAL-partnerlande i “small collaborative projects”:


Projekterne skal søge at inkludere nye samarbejder for den videre udvikling af digitale løsninger for aktiv aldring, og det forventes, at projektpartnere arbejder tæt med slutforbrugerorganisationer (det kan eks. være en kommune eller et plejehjem) for at sikre en forbrugernær proces og produktudvikling.

Læs kort fortalt om AAL’s 2019 indkaldelse her.

Ansøgningsfrist er d. 24. maj

Du kan læse mere om indkaldelsen på AAL’s hjemmeside, eller læse AAL’s guide til ansøgere 2019 her.

Vil du vide mere om AAL-projekter, eller skal du have hjælp til at finde projektpartnere, så tag fat i os ved NordDanmarks EU-kontor. Kontakt EU-konsulent inden for IKT, Jonas Hansen på mail eller ring på tlf. +32 479 960 968.