CCUS Roadmap 2030

Image

Kender du vejen for CCUS i Nordjylland frem mod 2030? CCUS Roadmap 2030 er resultatet af et fokuseret arbejde og en række analyser, som skal give en pejling på, hvilken retning udviklingen inden for CCUS bør tage.

Roadmappet er udarbejdet af Green Hub Denmark på vegne af konsortiet for CO2Vision. Der er givet inputs fra Aalborg Universitet, Energy Cluster Denmark, Norddanmarks EU-kontor, Hydrogen Valley, NIRAS samt partnerskabet bag den nordjyske CCUS klynge nedsat af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i 2022.

Roadmappet indeholder en række analyser:

  • Bl.a.CO2 punktkilder i Nordjylland
  • Omkostninger til CO2-infrastruktur
  • Transmissionsnettets betydning for udbygning af vedvarende energi i Nordjylland
  • De nordjyske havnes rolle i CCUS.

Roadmappet skal være med til at give et mere solidt fundament til det videre arbejde med CCUS i Nordjylland og Danmark.

Download roadmappet her

Yderligere information:
Kontakt direktør Jens Christian Winther på tlf.  6188 0016
eller jcw@ndeu.dk for yderligere information.

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk