36 mio. kroner skal styrke Nordjyllands position inden for CO2-fangst, anvendelse, transport og lagring

Image

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har tildelt erhvervsfyrtårnet CO2Vision 36 mio. kr. Midlerne skal bruges til at videreudvikle bæredygtige teknologier og sikre den grønne arbejdsstyrke inden for CO2 fangst, anvendelse, transport og lagring frem mod 2026.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop tildelt det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision yderligere 36 mio. kr. over en treårig periode.

Pengene er bevilliget til tre hovedområder: Videreudvikling af fremtidens energiinfrastruktur, test og demonstrationssites samt kompetenceudvikling, der blandt andet inkluderer udvikling af kursusmoduler og valgfag for ansatte i SMV’er og studerende på de nordjyske uddannelsesinstitutioner.

Flere veje fører mod den fælles vision
Den nordjyske ambition er at være foregangsregion for fangst, anvendelse, transport og lagring af CO2 – også kaldet CCUS. Konsortiet bag CO2Vision arbejder aktivt for at gøre CO2 til en ressource samt øge vækst og beskæftigelsesmuligheder. Siden opstarten i 2022 er der etableret et stærkt samarbejde mellem konsortiets medlemmer og en lang række øvrige nordjyske aktører, der alle bidrager til realisering af visionen.

- Gennem CO2Vision har vi vist, at det er muligt at samle en hel region omkring en fælles dagsorden. Visionen har afsæt i Nordjylland, men den er relevant for hele Danmark og store dele af verden, så vi er yderst tilfredse med, at dette arbejde kan fortsætte, udtaler Mogens Christen Gade, der er formand for Styregruppen bag konsortiet i CO2Vision.

Test- og demonstrationssites videreudvikles
Konsortiet og partnere i CO2Vision har i løbet af det første år gjort sig udbytterige erfaringer, som blive bragt med videre i denne fase to.

- Vi har sat de første test- og demonstrationsprojekter i gang. Med den nye bevilling kan vi fortsætte samarbejdet, og skalere investeringer og projekter inden for CCUS. Målet er at få endnu flere virksomheder med på denne fælles rejse, fortæller Michael Stie Laugesen, projektchef i Green Hub Denmark.

Et eksempel på et projekt, der skaleres, er hos Port of Aalborg, hvor der skal bygges bro mellem to foregående CO2Vision demonstrationsprojekter. Det nye projekt har navnet Gate2GreenFuels, og vil få status som et LivingLab. Med få modifikationer kan området ved Port of Aalborg blive den førende test- og demonstrationsplatform, hvor eksisterende og nye teknologier kan valideres i et samlet Power-to-X system.

Port of Aalborgs ambition er at understøtte industrier, der vil demonstrere og teste nye teknologier, samtidig med det fremadrettet vil agere som en platform for vidensdeling og kompetenceopbygning.

Der bliver brug for arbejdskraft og nye kompetencer
En anden helt central erfaring, der bliver bragt videre, er i forhold til kompetenceudvikling i de nordjyske SMV’er.

- Med den nye bevillig kan vi videreføre de initiativer, vi har igangsat i forhold til arbejdskraft og kompetence det seneste år. I første fase, har vi måtte sande, at efterspørgslen efter CCUS relaterede kompetencer i markedet endnu er relativt lille. Men det er vigtigt, at nordjyske SMV’er allerede nu starter med at se på deres forretningsmuligheder og målretter deres kompetencer i forhold til CCUS, forklarer Luise Linnemann Rasmussen, der er udviklingsdirektør i Erhvervshus Nordjylland.

Analyser peger på, at der frem mod 2030 vil blive etableret flere CCUS-anlæg og udbygget infrastruktur, og når det sker, vil efterspørgslen efter arbejdskraft relateret til CCUS stige. Der vil være behov for et bredt felt af kompetencer, såsom: Ingeniører, jurister, chauffører, skibsmontører, entreprenører, tekniske tegnere, elektrikere, smede, anlægsstruktører, VVS’ere, elektrikere, maskinmestre, procesteknikere og procesingeniører.

Kompetenceløft af den nuværende arbejdsstyrke og tilpasning af tilbuddene på de nordjyske videregående uddannelser inden for ovennævnte fagområder er derfor centrale i de næste års arbejde mod CO2Visionen.

Sideløbende vil der ske tæt sparring med SMV’er om, hvordan de kan udvide deres forretningsområde med henblik på at blive underleverandører til etableringen og realiseringen af CO2Vision.

Fakta om CO2Vision

  • CO2Vision er Nordjyllands fælles erhvervsfyrtårn, som er en del af en national udpegning af lokale/regionale fyrtårne for vækst i erhvervslivet.
  • I CO2Vision sigter Nordjylland mod at blive foregangsregion for fangst, anvendelse, transport og lagring af CO2 – også kaldet CCUS.
  • Det geografiske og vidensmæssige udgangspunkt for Nordjylland er unikt; der er punktkilder, underjordiske lagringsforhold, forskere, myndigheder og virksomheder i international klasse, der kan demonstrere og skalere CCUS-teknologier til endelig kommercialisering.
  • Konsortiet bag CO2Vision er bredt sammensat og består af: Aalborg Portland, Business Region North Denmark, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Energy Cluster Denmark, Evida, Norddanmarks EU-Kontor, Green Hub Denmark og Erhvervshus Nordjylland.

Visionen bag CO2Vision
Nordjylland skal være en international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv og vise verden de store klimagevinster såvel som de store vækst- og beskæftigelsesmuligheder, der kan høstes ved at videreudvikle, sammentænke, anvende og eksportere nye grønne teknologier, blandt andet ved at udnytte digitale løsninger og etablere relevant infrastruktur. Ambitionen er at fange, genbruge eller lagre CO2 fremfor at udlede den og at producere fremtidens grønne brændstoffer og andre produkter med indfanget CO2 og brint.

Fakta om den nye bevilling

  • Midlerne er tildelt over 3-årig periode frem til 2026
  • CO2Vision er tildelt 36 mio. kr. ud af en samlet pulje på 312 mio. fra EU’s regionalfond, Socialfonden Plus og de decentrale erhvervsfremmemidler

Kontakt for mere information
Projektchef Michael Stie Laugesen, Green Hub Denmark tlf.: 2520 0472

Udviklingsdirektør Luise Linnemann Rasmussen, Erhvervshus Nordjylland tlf.: 2330 0946

Direktør Jens Christian Winther, NordDanmarks EU-Kontor tlf. 6188 0016

Jens Christian Winther
DIREKTØR

/jenschristianwinther
+45 6188 0016
jcw@ndeu.dk