Coastour

Formålet i COASTOUR projektet (COASTOUR – Sustainable and Resilient Transformation of the Rural Coastal Tourism Industry) er at skubbe på en bæredygtig og modstandsdygtig transformation af turismeindustrien i landdistriktsområder og projektet er medfinansieret af Europa Kommissionen.

PROGRAM:

Single Market Programme

BELØB:

1,5 mio. kr. til Dansk Kyst og Naturturisme

PROJEKTFORLØB:

1. jan 2023 - Dec. 2025

UDDELING AF BÆREDYGTIGHEDSVOUCHERS

I løbet af projektperioden er der afsat midler til, at 16 turismevirksomheder i Nordjylland kan få støtte til deres grønne og digitale løsninger. I praksis foregår det ved, at virksomhederne ansøger om en ”bæredygtighedsvoucher” på op mod 67.000 kr. per virksomhed, dvs. der er allokeret mere end 1. mio. kr. til Nordjylland. Puljen åbner i efteråret 2023. Mere info herom følger på denne side.

Pengene kan bruges til at dække virksomheders omkostninger i forbindelse med: ansøgning til EU’s eco-label/EMAS certificeringer, forundersøgelser, fremstilling af prototyper, pilot tests, demonstrationer, IT-systemer, eksterne konsulenter, deltagelse i kurser inden for en bred række af emner inden for grøn og digital omstilling, samt rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i turisme events og meget mere.

PARTNERE:

NordDanmarks EU-Kontor og Dansk Kyst og Naturturisme, Aabybro, samt partnere fra Portugal, Slovenien, Litauen og Italien.

Image
Image

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Coastour projektet, så tøv ikke med at kontakte os:

AIJA KONISEVSKA AZADI
PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk