European City Facility (EUCF)

Jeg gør opmærksom på, at anden indkaldelse for at ansøge EU City Facility /EUCF om en engangsstøtte (60.000 €) til at udvikle investeringsplaner på kommunalt eller tværkommunalt niveau indenfor effektivisering og vedvarende energi er annonceret.

Ansøgningsfristen er sat til 31. maj 2021, og der åbnes op for ansøgninger fra 29. marts 2021.

CECILIE LINDSTRØM
EU-KONSULENT

 /cecilielindstrøm
 +45 2628 7790
 cli@ndeu.dk