‘Small-scale partnerships’ på uddannelses- og ungdomsområdet

Small-Scale har til formål at give mindre aktører og enkeltpersoner, som er svære at nå inden for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, adgang til programmet. Med lavere tilskudsbeløb til organisationer, kortere varighed og enklere administrative krav i forhold til samarbejdspartnerskaberne søger denne aktion at nå ud til græsrodsorganisationer, mindre erfarne organisationer og førstegangsdeltagere i Erasmus+-programmet

Enhver deltagende organisation, der er etableret i et programland, som Danmark, kan være ansøger. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet. Et mindre partnerskab er tværnationalt og omfatter mindst to organisationer fra to forskellige programlande. Ansøgeren skal vælge varigheden, mellem 6-24 mdr., i ansøgningsfasen baseret på projektets mål og den planlagte type aktiviteter.

Formålet med disse typer projekter er;
  • At sikre en højere grad af inklusion. Ønsket er, at endnu flere målgrupper får mulighed for at deltage i programmet.
  • At understøtte udvikling og brug af digitale redskaberfor også herigennem at give mulighed for at flere kan deltage i international udveksling og samarbejde. Ud over fysisk mobilitet introduceres virtuel læring som supplement til perioderne i udlandet.
  • At skabe øget miljø-og klimabevidsthed og mere bæredygtig internationalisering. Det kan f.eks. ske via projekter med miljø-og klimatemaer, ligesom internationale aktiviteter skal gøres mere bæredygtige ved f.eks. at prioritere klimavenlige måder at rejse på.
  • Aktivt europæisk medborgerskab. Projekter, som fordrer aktiv deltagelse i samfundslivet gennem formel eller uformel læring.

Ansøgningsfrist: 3. november 2021 kl. 12.00