Indsamling af nordjyske input til europæisk CCUS strategi

Image
I forsommeren 2023 indkaldte EU-Kommissionen input til en CCUS-strategi (opsamling, anvendelse og lagring af CO2). NordDanmarks EU-Kontor har som operatør for Business Region North Denmark og i regi af fyrtårnsprojektet CO2Vision varetaget en koordinerende rolle i forhold til at give en samlet kommentering til den europæiske CCUS strategi, Industrial Carbon Management. Den samlede nordjyske feedback er netop afleveret til EU-Kommissionen. 

Målet i CO2Vision projektet er at skabe en køreplan og nye virksomheder for opsamling af CO2, udvikling af teknologier, samt lagring af CO2. NordDanmarks EU-Kontor har foruden identificering af europæiske fundingmuligheder løbende arbejdet på CCUS interessevaretagelse for CO2Vision, heriblandt været med til at tale delen omkring anvendelse af CO2’en op i EU, da denne er vigtig i nordjysk sammenhæng. Der er lavet og laves store investeringer “i U’et” i Nordjylland, dvs. anvendelsen af CO2’en, herunder bl.a. testsites i regi af CO2Vision projektet.  

Klimamål kræver mere handling 
Den danske regering har netop præsenteret en dansk CCS strategi med fokus på CO2 fangst og lagring. Udnyttelsen af CO2’en er derved nedtonet kraftigt i regeringens danske strategioplæg.  

Opsamlingen af CO2’en er en væsentlig del af at nå klimamålene. Konsortiet bag det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision, som NordDanmarks EU-Kontor er en del af, bakker op om regeringens udspil, men peger på, at der skal tænkes bredere end fangst og lagring i Danmark, så man også tænker udnyttelsen af CO2’en ind i strategien, ligesom der ligges op til på europæisk plan. 

Læs mere i pressemeddelelsen fra CO2Vision konsortiet her: Udspil til fangst og lagring af CO2 fjerner vigtige barrierer

Yderligere information:
Kontakt EU-Konsulent Cecilie Lindstrøm på tlf. 6188 0003 
eller cli@ndeu.dk for yderligere information vedr. Nordjyllands input til EU’s Industrial Carbon Management strategi.