Horizon Europe: 750 mia kroner i støtte fra 2021-2027

Konturerne af det program, som skal efterfølge Horizon 2020, er ved at vise sig. Der er indtil videre afsat 750 mia kroner til EU’s fremtidige store rammeprogram for forskning og innovation, som man kan søge penge fra i perioden 2021 til 2027. Det er 25% mere, end der er afsat til det nuværende Horizon 2020. Det nye program hedder Horizon Europe, og de endelige rammer omkring det skal besluttes af Europa-Parlamentet og Rådet i den kommende periode.

Det nye syv-årige program er bygget op omkring 3 søjler:  1. Forskning, 2. Globale udfordringer og 3. Innovation. Søjle 2 er inddelt i 1.Sundhed, 2. Kultur og Inklusion, 3. Sikkerhed for borgerne, 4. Digitalisering og industri, 5. Klima og Energi, 6. Mobilitet, 7. Biotek, fødevarer, landbrug, miljø og naturressourcer. Som noget nyt er der indført 5 overordnede missioner, som skal styre tildelingen af midler. De fem handler om: 1. Klimatilpasning, 2. Cancer, 3. Oceaner, Klima og byer og 5. Sund jord og fødevarer.

De fem missioner knytter sig til nogle af FN’s 17 Verdensmål – de såkaldte Sustainable Development Goals (SDG). Fremtidige ansøgninger vil for manges vedkommende skulle forholde sig til, i hvilken udstrækning det omhandlede projekt bidrager til at indfri et eller flere af verdensmålene. Du kan læse mere om de 17 mål her.

Vi vil fremover fortælle mere om Horizon Europe i takt med, at de endelige rammer omkring programmet besluttes og udmøntes i mere detaljerede beskrivelser og ansøgningsprocesser.

Du kan læse mere om tankerne bag Horizon Europe i dette dokument fra EU.